АКТУАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Як цитувати

Толочко , С. (2021). АКТУАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14435

Посилання

Толочко, С. В. (2019). Сучасні моделі педагогічної професії в системі післядипломної освіти для сталого розвитку : навч.-метод. посіб. Ніжин : Лисенко М. М.

Толочко, С. В. (2019). Компетентність супервізорів у системі післядипломної педагогічної освіти. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 квітня 2019), 35–38.

Толочко, С. В. (2020). Вимоги до професійно-педагогічної компетентності кар’єрних радників та едвайзерів в українських закладах освіти. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 1 (34), 213–220

Толочко, С. В. (2020). Викладач-інноватор як організатор учіннєвої діяльності в умовах студентоцентрованого навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 189, 79–84.

Толочко, С. В. (2021). Науково-методична компетентність викладача-наставника як провідний інструмент взаємодії, ефективності і спадкоємності педагогічних традицій. Актуальні питання гуманітарних наук, 36, 222–228.

Толочко, С. В. (2021). Класифікаційні ознаки педагогічного коучингу і його роль у професійному розвиткові особистості. Перспективи та інновації науки, 2(2), 144–158.

Толочко, С. В. (2021). Тьюторський супровід процесу формування екологічної компетентності школярів. Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді як чинник її соціального зростання: матеріали Всеукраїнського симпозіуму-практикуму (Біла Церква, 26 травня 2021), 84–86.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |