КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЗАБУДОВНИКІВ ЖИТЛА З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКА РИЗИКУ

Як цитувати

Баланська , О., Ємельянов , О., & Мельник , В. (2021). КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЗАБУДОВНИКІВ ЖИТЛА З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКА РИЗИКУ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14693

Посилання

Редько, Л. І. (2007). Використання фінансових ресурсів як джерел фінансування інноваційної діяльності та проблема їх застосування. Держава і регіони, (2), 214–217.

Yemelyanov, O., Petrushka, T., Symak, A., Trevoho, O., Turylo, A., Kurylo, O., Danchak, L., Symak, D. & Lesyk, L. (2020). Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution. Sustainability, (12(15)), 6184.

Левченко, Н. М. (2012). Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики. Інвестиції: практика та довід, (2), 114–117.

Маринич, І. А. (2010). Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (20.1), 105–108.

Кунцевич, В. О. (2005). Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки, (1(43)), 68–75.

Ємельянов, О. Ю. & Петрушка, Т. О. (2020). Роль держави у подоланні бар’єрів на шляху до реалізації заходів з енергозбереження на підприємствах. Економіка та держава, (10), 24–29.

Yemelyanov, O., Symak, A., Lesyk, L., Petrushka, T., Kryvinska N. & Vovk, O. (2021). Modeling of Parameters of State Participation in Financing of Energy Saving Projects at Enterprises. Advances in Intelligent Systems and Computing, (1293), 498–511.

Бібік, Н. В. (2014). Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва. Менеджер: вісник Донецького державного університету управління, (1(67)), 115–121.

Єщенко, П. С. & Чубук, Л.П. (2009). Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах. Фінанси України, (7), 30–38.

Ісаєнко, Д. (2011). Житлове будівництво за кордоном: досвід для України. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (3(7)), 146–151.

Непомнящий, О. (2011). Європейський досвід у сфері житлової політики та житлового будівництва. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (2(6)), 167–172.

Божанова, В. Ю. (2013). Визначення впливу факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства. Економічний простір, (70), 173–184.

Божанова, В.Ю. (2013). Вплив фактору ризику на інвестиційну привабливість продукції будівельних підприємств, що спеціалізуються на житловому будівництві. Економічний простір, (69), 223–231

Вербицька, Г. Л. & Пшик-Ковальська, О. О. (2017). Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», (863), 25–33.

Пінчук, Ю. Б. (2010). Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ) (дис. … канд. екон. наук). КНУБА. Київ, Україна.

Вербицька, Г. Л. (2004). Оцінка економічного ризику. Актуальні проблеми економіки, (4), 129–136.

Ємельянов, О. Ю. (2020). Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт, (19–20), 3–9.

Kot, S. & Dragon, P. (2015). Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance, (27), 102–108.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. Energies, (11 (12)), 3529.

Клименко, С. М. (2013). Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Бізнес Інформ, (8), 343–347.

Мищишин, О. Л., Ємельянов, О. Ю. & Петрушка, Т. О. (2020). Утворення агропромислового кластеру як спосіб зниження ризикованості господарської діяльності його учасників. Агросвіт, (17–18), 77–84.

Попова, Г. Ю. (2016). Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. Вісник економічної науки України, (2), 157–161.

Detemple, J. & Kitapbayev, Y. (2018). Optimal Investment under Cost Uncertainty. Risks, (6 (1)), 5.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2011). Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (698), 28–34.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2009). Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактору ризику. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 63–69.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | |