ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНОМАТОК РІЗНОГО РІВНЯ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ

Як цитувати

Халак , В., & Бордун , О. (2021). ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНОМАТОК РІЗНОГО РІВНЯ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14702

Анотація

В роботі наведено результати досліджень показників відтворювальних якостей свиноматок різних типів адаптації та розраховано економічну ефективність їх використання. Дослідження проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області та лабораторії тваринництва Державної установи «Інститут зернових культур НААН України». Роботу виконано згідно програми наукових досліджень НААН №31 ««Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»).

Достовірну різницю між свиноматками піддослідних груп (М- - М+) встановлено за наступними ознаками: «тривалість життя, міс», «тривалість племінного використання, міс», «одержано опоросів», індекс «рівень адаптації», «одержано поросят усього, гол», «одержано живих поросят усього, гол», «багатоплідність, гол»,  «маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг» та  «індекс М. Д. Березовського». Максимальну прибавку продукції одержано від свиноматок, у яких індекс «рівень адаптації» дорівнює 7,32±0,118 бала. Вона дорівнює +5,40 %, а її вартість –  +139,70 грн. Критерієм відбору високопродуктивних тварин за індексом «рівень адаптації» показник 6,55-8,08 бала.

Посилання

Шульга Ю. І. Топчій Л. І., Попов В. М. Адаптаційна здатність свиней української степової білої породи. Таврійський науковий вісник. Херсон: Грінь Д. С., 2011. Вип. 76. Ч. 2. C. 67–71.

Ващенко П. А. (2019) Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей селекційних індексів та ДНК-маркерів. (автореф. дис. доктора с.-г. наук). Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв, Україна.

Халак В. І., Волощук В.М., Почерняєв К. Ф., Смислов С. Ю., Ільченко М. О. (2020). Показники відтворювальної здатності та їх повторюваність у свиноматок різних генотипів з урахуванням поліморфізму G.1426G>A гена MC4R. Свинарство. (74), 49−62. https://doi.org/10.37143/0371-4365-2020-74-06/

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. (2020) Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology. 10 (2). 356-360.

Стрельцов В.А., Рябичева А.Е. (2015). Эксплуатационная ценность ремонтных свинок с разной толщиной шпика. Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. (1). 37-39.

Топіха В. С., Коновалов І. В. Адаптаційні особливості свиней різних порід в умовах ВАТ Племзавод «Степной» Запорізької області. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв: МДАУ, 2009. Вип. 4 (51). С. 203–207.

Кислинская А. И., Калиниченко Г. И., Шакун А. П., Тышко Н. И. Оценка естественной резистентности организма свиней крупной белой породы венгерской селекции в период адаптации. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве: материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. Горки: БГСХА, 2012. С. 78–83.

Смирнов В. С. Оценка адаптации свиноматок к интенсивному воспроизводству. Зоотехния. 2003. № 7. С. 22–25.

Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой технологи, изобретений и рационализаторских предложений. Москва:ВАИИПИ, 1983. 149 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа. 1990. 352 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |