АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСЯ МАРТОВИЧА ТА ВАСИЛЯ БАРКИ

Як цитувати

Музика , Т. (2021). АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСЯ МАРТОВИЧА ТА ВАСИЛЯ БАРКИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14712

Посилання

Барка В. Рай. Роман. Ню Йорк : Свобода, 1953. 309 с.

Мартович Лесь Вибране: Оповідання / Упорядн., підг. текстів, вступна стаття та примітки В. М. Лесина; худож. М. Г. Богданець. – Ужгород: Карпати, 1982. 224 с., іл. С. 39–44

Пушко В. Т. Жанрово-стилістичні особливості прози Василя Барки: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 – укр. літ. Київ, 2001. 19 с.

Хацянівська І. Майстерність Леся Мартовича-портретиста. “Покутська трійця” в загальноукраїнськму літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2006. С. 138–148

Хороб М. Новела Леся Мартовича “Ось поси моє”: домінанти художнього світу. “Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття : Збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2006. С. 204–212

Шерех Ю. Образ світу: між сном і статистикою (Василь Барка “Рай”) // Шерех Ю. Друга черга: Література. Театр. Ідеології / Упорядк. і вступ – Ю. Шевельов. – К. : “Сучасність”, 1978. – С. 191–204.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |