ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Як цитувати

Захарчук , Є. (2021). ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15166

Посилання

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. [Електронний ресурс] / Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 .

Геєць В.М. Перехідна економіка // В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова /за ред. В.М. Гейця. Перехідна економіка. - К: Вища школа, 2003.

Державна служба статистики України. Статистична інформація. Економічна статистика. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ .

Кейнс Дж. Избранные произведения. - М.: Экономика, 1993.

Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. Уч. пос. - М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |