МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Як цитувати

Баланська , О., Ємельянов , О., & Мельник , В. (2021). МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15170

Посилання

Єпіфанова, І. Ю. & Гуменюк, В. С. (2016). Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка і суспільство, (3), 189−192.

Гапак, Н. М. & Капштан, С. А. (2014). Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, (42). 191–196.

Ємельянов, О. Ю. (2020). Діагностування рівня фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт, (21), 3–9.

Павленко, О. П. & Семиліт, І. В. (2016) Економічна сутність фінансової стійкості підприємств: фактори впливу, оцінка та джерела фінансування. Молодий вчений, (7(34)), 113–116.

Чепка, В. В. & Матяш, О. К. (2017). Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство, (12), 649–655.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. Energies, (11 (12)), 3529.

Вербицька, Г. Л. (2004). Оцінка економічного ризику. Актуальні проблеми економіки, (4), 129–136.

Ємельянов, О. Ю. (2020). Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт, (19–20), 3–9.

Клименко, С. М. (2013). Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Бізнес Інформ, (8), 343–347.

Kot, S. & Dragon, P. (2015). Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance, (27), 102–108.

Бурбан О.В. (2021). Роль оцінювання вартості як інструмента підготовки рішень для обґрунтування ринкової капіталізації підприємства. Економічний форум, (1), 116–121.

Лесик, Л. І., Петрушка, Т. О. & Ємельянов, О. Ю. (2020). Ринкова вартість як один з індикаторів формування і оцінювання економічного потенціалу підприємств. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Лесик, Л. І. (2020). Особливості оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств з використанням показника їх ринкової вартості. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, (10), 18–21.

Ємельянов, О. Ю. (2002). Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств (дис. … канд. екон. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Україна.

Кузьмін, О. Є., Юринець, О. В. & Ємельянов, О. Ю. (2021). Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід, (10), 5–12.

Ахматова, М. (2003). Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг,

(4(71)), 25–38.

Кузьмін, О. Є., Чернобай, Л. І. & Романенко, О. П. (2011). Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (21(10)), 159–166.

Горбаль, Н. І. & Романишин С. Б. (2010). Системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (20(12)), 112–117.

Ємельянов, О. Ю. & Курило, О. Б. (2009). Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати. Схід. Аналітично-інформаційний журнал, (8), 63-67.

Стельмах, П. Х. & Кузьмін, О. Є. (2010). Економічна ефективність використання основних засобів підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (20(9)), 240–245.

Гребешкова, О. М. & Шиманська, О. В. (2010). Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика. Економіка і підприємництво, (23), 54–72.

Рєпіна, І. М. & Ковтун, В. Л. (2012). Корпоративний аналіз ділової репутації підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки, (27), 237–242.

Сінько, Г. С. & Божко, В. П. (2009). Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, (4), 5–13.

Шкромида, В. В. & Шкромида, Н. Я. (2019). Особливості дослідження репутації підприємства. Інтелект XXI, (3), 110–115.

Павлюк, Л. В. & Завадська, О. М. (2019). Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності. Економічний форум, (2), 94–99.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | |