ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА БІОЛОГІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН СОЇ

Як цитувати

Глупак , З., Срібранець , В., & Балицька , Д. (2021). ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА БІОЛОГІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН СОЇ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15179

Посилання

Стрюк А.М. & Рассовицька М.В. (2014) Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ. Інформаційні технології і засоби навчання, (4), 150–158.

Патика В.П. (1999) Перспективи використання біопрепаратів у землеробстві. Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН, (4), 84–91.

Subba Rao N.S.(1986) Biofertilise agriculture. JRN Publishing co. N. Dehli, 160 P.

Анішин Л.А. & Жилкін В.О., Пономаренко С.П. (2000) Рекомендації з впровадження регуляторів росту рослин у сільськогосподарське виробництво, 32 с.

Огурцов Є.М. & Міхєєв В.Г. (2006) Дешевий і екологічно чистий спосіб збільшення врожайності сої. Вісн. Харк. нац. аграр. ун-т (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»), (4), 67-70.

Шестобоєва О.В. (2004) Роль мікробіологічних препаратів у підвищенні продуктивності рослин екологічно безпечними засобами. Физиология и биохимия культурных растений. Т. 36, (3), 229-238.

Бабич А.О. & Новохацький М.Л. (2001) Освітленість рослин та її вплив на динаміку листкового індексу посівів сої в умовах правобережного Лісостепу України. Аграрний вісник Причорномор’я. (12), 179-184.

Волкогон В.В. (2005) Ефективність нового біологічного препарату ризогуміну для сої. Селекція і насінництво: Міжвід. темат. наук. збірник. (90), 254-260.

Герасименко С. (2001) Емістим С і Агростимулін – ефективні засоби передпосівної обробки насіння. Пропозиція. (8-9), 60.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |