ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Як цитувати

Канішевська , Л. (2021). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15185

Посилання

Гончар, Л. В. (2015). Формування у старшокласників відповідального батьківства як сімейної цінності. Молодий вчений, 2(16), 295–298.

Канішевська, Л. В. (2012). Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Педагогічний альманах: зб. наук. праць. Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 16, 213–220.

Канішевська, Л. В. (2014). Формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів як науково-педагогічна проблема. Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 49, 39–43.

Канішевська, Л. В. (2015a). Підготовка старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя: монографія. К. ЦК Компринт.

Канішевська, Л. В. (2015b). Концептуалізація проблеми підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійного життя. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія», 220, 47–55.

Канішевська, Л. В. (2016). Дослідження проблеми формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія», 253, 63–67.

Кanishevska, Liubov. (2018). The formation of the immunity to the use of psychoactive substances by senior teenagers as the tendency of the formation of the life safety. Topical is sues оf education : Collective monograph Pegasus Publishing, Lisаbon, Portugal, 231–243.

Канішевська, Л. В. (2020). Деякі аспекти проблеми формування готовності до усвідомленого батьківства у вихованців інтернатних закладів. In : Education, Law, Business: Collection of scientific articles Cartero Publishing House, c. Madrid, Spain, Р. 77–81.

Канішевська Л. В. (2021a). Формування готовності до відповідального батьківства в старшокласників інтернатних закладів як науково-педагогічна проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 171–182

Канішевська, Л. В. (2021b). Особливості формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників інтернатних закладів. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, (Vol. 3), Cambridge March 19,2021.Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, Р. 106–108.

Канішевська, Л.В. (2021с). Сформованість емоційно-ціннісного компонента готовності до відповідального батьківства у старшокласників інтернатних закладів. Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства: матеріали ІІ Міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 11 червня, 2021 р. / міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, С. 17–20.

Цінність життя підлітка: світоглядні орієнтири : Монографія (2019). / [В. М. Шахрай (Ред.), Т. Ф. Алєксєєнко, Л. В. Гончар, Л. В. Канішевська, & Р. В Малиношевський]. Кропівницький, ТОВ «Імекс – ЛТД».

Шахрай, В. (2020). Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: основні поняття дослідження. Інноватика у вихованні, 11 (2), 48–55.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 23 | |