ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ В УМОВАХ ЙОГО КОМОРБІДНОСТІ ТА У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ

Як цитувати

Бурмак , Ю., & Тихонова , О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ В УМОВАХ ЙОГО КОМОРБІДНОСТІ ТА У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15191

Посилання

Губерук В.О. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантна система захисту організму / В.О.Губерук // НАУКОВИЙ ВІСНИК Львівського національного університету імені С.З.Ѓжицького.- 2008.- Т.10, №3 (38), Ч.І.- С. 51-55.

Ніколаєнко В.Б. Мукорегулятор, антиоксидант, пневмопротектор – сучасне уявлення про місце ацетилцистеїну в терапії захворювань респіраторної системи / В.Б.Ніколаєнко // Український медичний часопис.- 2019.- 1(129), Т.1-І/ІІ.- С. 69-74.

Пономаренко Л.А. Зміни показників окисного гомеостазу у хворих на кислотозалежні захворювання при лікуванні / Л.А.Пономаренко, О.А.Лихолат, О.А.Пономаренко // Медична та клінічна хімія.- 2018.- Т.20, №3.- С. 84-89.

Скрипник І.М. Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зони / І.М.Скрипник, К.С.Непорада, О.Ф.Гопко // Вісник проблем біології ї медицини.- 2017.- Вип. 4, Т. 1(139).- С. 70-73.

Сучасні аспекти вільнорадикальної патології / О.А.Борзенко, А.В.Лавренко, Н.І Дегтяр

[та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: ВІСНИК Української медичної стоматологічної академії.- 2020.- Т.20, Вип. 1(69).- С. 4-8.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |