РІЗНОМАНІТТЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЬОГОДЕННЯ

Як цитувати

Діденко , О., & Рехліцька , А. (2021). РІЗНОМАНІТТЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЬОГОДЕННЯ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15193

Анотація

Розглянути тему різноманітності хореографічного мистецтва, найпопулярніші види хореографічної культури на сьогоднішній день, їх форми та жанри, історію розвитку та положення у сучасному світі. Розкрити тісний зв’язок різних видів хореографії між собою. Методологія дослідження полягає у вивченні теми зі сторони глядача, студента, танцівника та викладача, використовуючи неперіодичні видання, довідково-енциклопедичні, наукові видання, рекламні брошури, буклети, науково-технічну документацію, рекламу, виставки, конференції, статистичну інформацію, чутки, приватні бесіди, телефон та Інтернет. Висновки:
ХХІ сторіччя – час змін, великого наукового та технічного прогресу, який не зміг оминути і хореографічну культуру. Різноманіття танцювальних жанрів вражає, поруч із звичними традиційними формами з’являється все більше сучасних відгалужень. Але і фундаментальні хореографічні науки займають своє важливе місце у розвитку та формуванні танцювальної культури.

Посилання

Бойко О. С. Народний танець: перспективні напрями дослідження. КНУКіМ: Зб. наук.праць. К.,2013. С. 18-22.

Верховинець В. Теорія українського народного танцю. К.: Музична Україна, 1990. 150 с.

Зайцев Є. В., Колесниченко Ю. В. Основи народно-сценічного танцю.: Навчальний посібник ВНЗ І–ІV р.а./Видання друге доопрацьоване і доповнене. Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 416 с.

Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом. К.: Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури, 1997. 100 с.

Клименко В. Психологія творчості : навч. посіб. К. : Центр навч. літ., 2006. 480 с.

Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. Л: Искусство, 1976. 272 с.

Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000. 440 с.

Шевчук А.С. Дитяча хорегорафія: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 288 с.+ вкл.: 8 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |