MATN AVTORIZATSIYASI BILAN BOG‘LIQ HOLATLAR BO‘YICHA O‘TKAZILGAN LINGVISTIK EKSPERTIZA ISHLARI NATIJALARI

Як цитувати

Musulmonova , K. (2021). MATN AVTORIZATSIYASI BILAN BOG‘LIQ HOLATLAR BO‘YICHA O‘TKAZILGAN LINGVISTIK EKSPERTIZA ISHLARI NATIJALARI. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/16060

Анотація

Lingvistik ekspertizaning tadqiq obyekti  sirasida anonim xatlar yetakchi o'rin tutadi. Qo'lyozma ko'rinishidagi matnlarda muallifning shaxsiy xususiyatlari yozuv orqali namoyon bo'ladi. Qo'lyozma anonim xatlarni lingvistik ekspertiza qilishda ikki yozuv matnini qiyoslash va ikala yozuv ham bir muallifga tegishli yoki tegishli emaslik faktorini aniqlash mumkin. Bunda harflar grafologiya bilan bog'liq ravishda harflar dinamikasi yetakchi o'rin tutadi. Maqolada matn avtorizatsiyasi bo'yicha qo'lyozma matnlarda o'tkazilgan lingvistik ekspertiza va uning natijalari o'z aksini topadi.

Посилання

Jan Svartvik. The Evans statements . A case for forensic linguistics. Acta Universitatis Gothoburgensis-1968

Timothy Jay & Krista King & Tim Duncan. Memories of Punishment for Cursing// Sex Roles DOI 10.1007/s11199-006-9064-5

Olsson John. Solving problem through forensic linguistics. Continuum International Publishing Group.2012

McMenamin, G., Forensic Stylistics, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1993.

Царенко И. В.и др. Проблема загрязнения речи нецензурной лексикой. // Праблемы выхавання-2012

Yoqubova S. Lingvistik ekspertologiyada shaxsning yosh xususiyatlarini aniqlash muammolari//Jamiyat va innovatsiyalar. Общество и инновации, 2021 - inscience.uz

Musulmonova K. Lingvistik ekspertiza tahlil bosqichlari mazmuni. Общество и инновации, 2021

Musulmonova K.X.Anonim xatlar bo‘yichalingvistik ekspertiza o‘tkazish jarayoni// Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 5 | |