ANONIM XATLARDA NOADABIY LEKSIK UNSURLARNING SHAXS YOSH XUSUSIYATLARIGA KO‘RA VOQELANISH USULLARI

Як цитувати

Yoqubova, S. (2021). ANONIM XATLARDA NOADABIY LEKSIK UNSURLARNING SHAXS YOSH XUSUSIYATLARIGA KO‘RA VOQELANISH USULLARI. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/16061

Анотація

Keyingi vaqtlarda lingvistik ekspertiza keng taraqqiy etib borayotgan tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri. Lingvistik bilimlarni kriminalistik holatlarga tatbiq etish dalillarni aniqlash va jinoyatlarni ochishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kriminalistik holatlarda anonim xatlarda muallif identifikatsiyasi belgilarini aniqlashda  noma'lum muallifning taxminiy yoshini belgilash muhim faktorlardan biridir. Maqolada masalaning ana shu jihatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Посилання

Timothy Jay & Krista King & Tim Duncan. Memories of Punishment for Cursing// Sex Roles DOI 10.1007/s11199-006-9064-5

Olsson John. Solving problem through forensic linguistics. Continuum International Publishing Group.2012

McMenamin, G., Forensic Stylistics, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1993.

Царенко И. В.и др. Проблема загрязнения речи нецензурной лексикой. // Праблемы выхавання-2012

Yoqubova S. Lingvistik ekspertologiyada shaxsning yosh xususiyatlarini aniqlash muammolari//Jamiyat va innovatsiyalar. Общество и инновации, 2021 - inscience.uz

Musulmonova K. Lingvistik ekspertiza tahlil bosqichlari mazmuni. Общество и инновации, 2021

Musulmonova K.X.Anonim xatlar bo‘yicha lingvistik ekspertiza o‘tkazish jarayoni// Збoрник наукових праць SCIENTIA, 2021

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 6 | |