ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Як цитувати

Курок , Р. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/16069

Посилання

Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 676 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне: Волинські обереги, 2012. 192 с.

Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Львів, 2015. 459 с.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии :учеб. для студ. высш. и сред.пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др. / под ред. С. А. Смирнова. Изд.5-е, стер. М. : Издат. центр «Академия», 2004. 512 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 4 | |