ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 10-11 РОКІВ З КОРОТКОЗОРІСТЮ

Як цитувати

Бойко , М., & Юрчук , Д. (2021). ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 10-11 РОКІВ З КОРОТКОЗОРІСТЮ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/16079

Посилання

Юрченко, О. А. (2012). Корекція порушень статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (10), 80-83.

Фурман, Ю. (2012). Рухова активність та формування здорового способу життя для осіб з особливими потребами в процесі адаптивного фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (7), 100-103.

Бойко, М. О., & Юрчук, Д. А. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації дітей 10-11 років з послабленим зором. I International Scientific and Theoretical Conference «SCIENTIFIC FORUM: THEORY AND PRACTICE OF RESEARCH», (Vol. 2, рр. 159-160), June18, 2021,Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific Platform.

Дяченко, А. (2009). Аналіз кількісного співвідношення первинних і вторинних захворювань слабкозорих школярів в процесі адаптивного фізичного виховання. Молода спортивна наука України, (Т.2), 110-116.

Картава, Ю. А. (2006). Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки (дис. … к. п. н.). Київ, Україна.

Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., & Магльований А. В. (2011). Санологія. Київ-Львів : ПП Кварт, 303 с. ІSBN 978-966-8792-75-5

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 4 | |