МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

Як цитувати

Заплітна , І., & Гакало , І. (2022). МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17850

Анотація

В роботі визначено сутність поняття спадкування та його зміст. Розглянуто теоретичні та правові особливості регулювання спадкових відносин. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання права спадкування.

Посилання

Кармаза О. О. Міжнародне спадкове право: науково-практичний посібник. Київ: КНТ, 2007. 328 с.

Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К., 2006. 18 с.

Михайлів М. О. Національне законодавство як джерело правового регулювання міжнародних спадкових відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. Міжнародне право. Випуск 3. 2020. С. 229-235.

Церковна О. В. Особливості регулювання спадкових відносин в міжнародному праві. Часопис цивілістики. Випуск 22. 2017. С. 103-106.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 1 | |