ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОМЕННИХ СПОРАХ

Як цитувати

Гой , В. (2022). ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОМЕННИХ СПОРАХ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17851

Посилання

Булат Н.М. Співвідношення доменних імен і літературних творів. Economic and law paradigm of modern society. 2019. Issue 3. P. 33–40.

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. - Київ : К.І.С., 2018. - 424 с.

Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., К.Ю.Н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.

Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет. О. І. Харитонова, Г. О. Ульянова, А. В. Кирилюк, Ю. Ю. Симонян, Н. П. Бааджи, Д. Д. Позова, Г. І. Григор'янц, І. В. Мартинюк. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса : Юрид. л-ра, 2015. C. 159-200.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |