ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Як цитувати

Кравченко , О. (2022). ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17870

Анотація

У статті розглянуто питання впровадження дуальної форми здобуття освіти як дієвого механізму інтеграції навчальних закладів, суб’єктів господарювання й здобувачів освіти. Визначено умови  й етапи впровадження елементів дуальної освіти для підвищення продуктивності та якості підготовки майбутніх фахівців.

Посилання

Барко В. І. Роль креативності у формуванні професійної компетентності. Вісник Національної академії оборони України. Збірник наук. праць. Київ : НУОУ, 2010. Вип. 6 (19). С. 69 −75.

Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал. Ченстохова : Видавництво Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2004. Вид. ІV. С. 59–80.

Дернова М.Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип. 2(9). C. 137–145.

Діденко Т. П., Жовтоніжко, І. М. Професійна адаптація майбутніх фахівців як основа успішної навчально-професійної діяльності в умовах ВНЗ. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Ялта, 2014, С. 54–55.

Кравченко О. Л. Формування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця з технології харчування за умов реалізації дуальної форми здобуття освіти. Інноваційна педагогіка. 2021. Випуск 37. Том 2. С. 39–42. DOI: 10.36074/logos-10.09.2021.55.

Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход. Высшее образование сегодня. 2004. № 4. С. 28–31.

Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016. № 2. С. 62–64.

Яковчук О. Л. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2017. 246 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |