ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Як цитувати

Абатурова , О. (2022). ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17872

Посилання

Воробйова, І. В., & Мацегора, Я. В. (2015). Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю. Право і безпека, (2 (57)), 186–193.

Воробйова, І. В. (2007). Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян (Doctoral dissertation, ступеня канд. психол. наук). Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Харків.

Дзялошинский, И.М. (2002). СМИ и органы местного самоуправления. Взаимодействие во имя информационной открытости власти. М.: «КСДИ».

Змановская, Е. В. (2005). Руководство по управлению личным имиджем. СПб. : «Речь».

Ковальська, Г. О. (2014). Образ ідеального військовослужбовця в уявленні мобілізованих солдат. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, (2 (1)), 67-71.

Компанцева, Л.Ф. (2016). Масові комунікації в міждисциплінарній парадигмі: державна безпека, соціальні комунікації, психолінгвістика. Психолінгвістика, (20 (2)), 63-76.

Тімченко, О. В., Афанасьєва, Н. Є., Назаров, О. О., Садковий, В. П., Самойлов, Н. Г., Сафін, О. Д., ... & Христенко, В. Є. (2016). Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Х.: «НУЦЗУ».

Перелыгина, Е.Б. (2003). Имидж как феномен интерсубъектного взаимодействия (Содержание и пути развития) (дис. ... д-ра психол. наук.) НОУ ВПО Гуманитарный университет. Москва.

Перелыгина, Е.Б. (2002). Психология имиджа: учеб. пособие. М.: «Аспект Пресс».

Торічний, В.О. (2011). Структура професійного іміджу прикордонника. Вісник Національного університету оборони України, (2), 238–243

Шумейко, А.П. (2018). Соціально-психологічні аспекти визначення поняття іміджу військовослужбовця ЗСУ. Теорія і практика сучасної психології, (5), 228-229.

Chuprinova, N. Y. (2009). Військова деонтологія та етикет–складники професійної і морально-естетичної культури військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Честь і Закон, (2), 54-60.

Lysychkina, І. О., & Lysychkina, O. O. (2019). Internal image of the national guard of Ukraine: empirical study. Honor and Law, 2(69), 105-111.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 1 | |