ДИТЯЧА КНИГА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Як цитувати

Гресько , М. (2022). ДИТЯЧА КНИГА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17880

Посилання

Долбенко, Т. О. & Горбань, Ю. І. (2015) Зберігання документів у бібліотеках. Київ: Видавництво Ліра-К.

Долбенко, Т. О. & Горбань, Ю. І. (2017) Документні ресурси бібліотек. Київ: Видавництво Ліра-К.

Женченко, М. (2016) Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі. Вісник Книжкової палати, (5), 14–17.

Женченко, М. (2019) Цифрові трансформації видавничої галузі. 2-ге вид., змінене і доповн. Київ: Жнець.

Каррыев, Б. (2017) Интернет: цифровая революция эры мгновенных коммуникаций. Мегасила, история и влияние на общество. [Екатеринбург]: Издательские решения. Ridero.

Коржик, Н. А. (2018) Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації, (53), 49–58. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_53_7.

Огар, Е. (2012) Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби). Львів: Світ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 2 | |