ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРА РІВНЯ СТІЙКОГО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Як цитувати

Петрушка, Т., Ємельянов , О., & Петрушка , К. (2021). ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРА РІВНЯ СТІЙКОГО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8870

Посилання

Yemelyanov, O., Kurylo, O. & Petrushka, T. (2018). Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Науковий вісник «Полісся», (2 (14)), 141–149.

Yemelyanov, O., Symak, A. & Zarytska, O. (2016). Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, (3), 128–137.

Гончар, М. Ф. & Ємельянов, О. Ю. (2009). Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід, (24), 3–6.

Найдюк, В. С. (2013). Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій, (4), 251–263.

Продіус, О. І. (2010). Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету, (1(1)), 106–110.

Козик, В. В., Ємельянов, О. Ю. & Петрушка, Т. О. (2014). Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Проблеми економіки, (1), 52–58.

Пирог, О. В. (2011). Технологічний розвиток промисловості України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник, (2 (7)), 248–252.

Власенко, В. А. (2014). Розробка та реалізація стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації ринкових відносин: принципові підходи та інструменти. Економіка. Менеджмент. Підприємництво (26(1)),32–41.

Клименко, С. М. (2013). Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Бізнес Інформ, (8), 343–347.

Шавшин, О. С. (2017). Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер.: Економічні науки, (3(25)), 167–171.

Войцехівська, В. В., Войцехівська, Ю. В. & Висоцький, А. Л. (2012). Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», (725), 42–48.

Плешка, А. Р. (2011). Фактори, що впливають на розвиток виробничого потенціалу. Наук. праці Нац.ун-ту харч. технологій (37/38), 279–283.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Висоцький, А. Л. (2013). Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (23.4),128−135.

Петрушка, Т. О. (2013). Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств (дис. … канд. екон. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів, Україна.

Кінаш, І. А. (2015). Бар’єри на шляху впровадження енергоефективності та енергозбереження підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал: Сталий розвиток економіки, (3), 185–189.

Севастьянов, Р. В. & Калініна, Я. Ю. (2014). Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, (7), 144–154.

Chai, K. H. & Yeo, C. (2012). Overcoming energy efficiency barriers through systems approach – A conceptual framework. Energy Policy, (46), 460–472.

Kangas, H. L., Lazarevic, D. & Kivimaa, P. (2018). Technical skills, disinterest and non-functional regulation:Barriers to building energy efficiency in Finland viewed by energy service companies. Energy Policy, (114), 63–76.

Kostka, G., Moslener, U. & Andreas, J. (2013). Barriers to increasing energy efficiency: Evidence from small-and medium-sized enterprises in China. Journal of Cleaner Production, (57), 59–68.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Petrushka, T. (2020). Development of a toolkit for assessing and overcoming barriers to the implementation of energy saving projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (5(3)), 24–38.

Коваль, В. В., Башинська, М. І. & Редьква, О. З. (2016). Розвиток машинобудівного комплексу в контексті забезпечення його економічної безпеки. Причорноморські економічні студії, (7), 117–120.

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2008). Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», (633), 153–157.

Смачило, І. І. (2013). Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства. Економіка розвитку, (3), 79–82.

Харченко, В. А. (2014). Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства. Економіка промисловості, (4 (68)), 97–104.

Захарченко, Н. В. (2015). Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету: зб. наук. праць, (26.1), 73–80.

Заюкова, М. С. (2009). Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств. Актуальні проблеми економіки, (8(98)), 75–78.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | |