ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Як цитувати

Вербова , Р. (2021). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8987

Посилання

Бистрова Ю. В. (2015) Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. Вид, (№ 1). (4), 27-33. Вилучено з: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf

Яковіна Т. (2008) Портфоліо в розвитку інноваційної особистості[Текст]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, ( № 5), 29-31.

Онищук О. (2009) До проблеми ефективності викладання філософії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», (№ 636): Філософські науки, 139-141.

Губерський Л. (2013) Філософія і освіта: зустріч перспектив. Філософська думка,( № 5), 6-13. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_5_5

Будко А. В. (2014) Особливості здійснення контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою альтернативних методів оцінювання: метод портфоліо. Теорія та методика навчання та виховання, (Вип. 35), 31–43.

Щокіна Н. (2013) Проблемне навчання у підготовці майбутніх викладачів. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, (Т. 1), 296-303. Вилучено з: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/4450/1/_Microsoft_Word_ docx.pdf

Карівець І. (2018) Проблемне навчання філософії (на прикладі Національного університету “Львівська політехніка”). Філософія освіти, (№ 1), 180 – 198.

Єрмаков І. (2007) Компетентнісний потенціал проектної діяльності. Проектна діяльність у школі / Упорядн. М. Голубенко. К.: Шкільний світ. 128с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 65 | |