ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Як цитувати

Горошко , О., Захарчук , О., Матущак , М., Ежнед , М., & Драчук , В. (2021). ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/9049

Анотація

Вітчизняна фармація вийшла на новий етап свого розвитку та адаптується до міжнародних стандартів, тому висуваються нові вимоги до спеціалістів у цій галузі. Навчальний процес у стінах закладів вищої освіти орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, тому на вибір студента пропонуються вибіркові навчальні дисципліни, які вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студента. Такою дисципліною є «Фітотерапія в косметології», яка дозволить розширити сферу діяльності та більш професійно підходити до задоволення попиту відвідувачів.

Посилання

Братішко, Ю.С. Розробка алгоритму формування системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 4. - С. 52-59.

Гавриленко Н.I., Кулич Я.В. Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 1. - С. 69-76

Чорток Ю.В., Нечипоренко Р.М. Оцінка впливу стейкхолдерів на формування конкурентних переваг торговельного підприємства // Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України: матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 листопада 2017 року). - Харків, ХТЕІ КНТЕУ, 2017. - C. 120-121.

«What is Stakeholder theory and how does it impact an organization?», [On-line], availableat: https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-theory-and-how-does-it-impact-organization

Гапоненко В.П., Мала О.С., Левашова О.Л. Перспективи використання біологічно активних сполук Hypericum Hirsutum L. в медицині та косметології // Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога : збірник наукових праць. – Xарків: Вид-во НФаУ, 2019. – Вип. 3. – С. 51–52.

Федорченко О., Цигура Г., Куртова Г. та інш. Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, фізіотерапії та ерготерапії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 7. - С. 230-239.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 6 | |