Ashurov , M. (2021). KICHIK SANOAT ZONALARI: IQTISODIY- IJTIMOIY TARAQQIYOT VA XALQ TURMUSH FAROVONLIGINING MUHIM VOSITASI. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15169