Ashurov , M. (2021) «KICHIK SANOAT ZONALARI: IQTISODIY- IJTIMOIY TARAQQIYOT VA XALQ TURMUSH FAROVONLIGINING MUHIM VOSITASI», Збірник наукових праць SCIENTIA. доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15169 (дата звернення: 8Грудень2021).