Ваврик , Р. « ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ». Збірник наукових праць SCIENTIA, Травень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11838.