Ємельянов , О. «ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ». Збірник наукових праць SCIENTIA, Травень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12396.