Руснак , А. «КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ НА МІКРОРІВНІ». Збірник наукових праць SCIENTIA, Жовтень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15167.