Ashurov , M. «KICHIK SANOAT ZONALARI: IQTISODIY- IJTIMOIY TARAQQIYOT VA XALQ TURMUSH FAROVONLIGINING MUHIM VOSITASI». Збірник наукових праць SCIENTIA, Жовтень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15169.