II International Scientific and Theoretical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: RESEARCH AND RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION»
II International Scientific and Theoretical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: RESEARCH AND RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION»

II Міжнародна науково-теоретична конференція • 03.09.2021 • Піза, ITA

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарні науки; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Соціологія та статистика.
Том 2: Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія;
Медичні науки та громадське здоров’я; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-68524-916-8 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.
Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
Alla Rusnak
PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATION SYSTEMS DEVELOPMENT AT THE MICRO LEVEL
Переглядів: 16 |
Марина Ночка
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ІНДЕКСІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НИХ
Переглядів: 8 |
Олександр Ємельянов
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 19 |
Руслан Юрків
СКЛАДНИКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 16 |
Г. Разумова, О. Оскома
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 38 |
Вікторія Криницька , Наталія Карвацка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 28 |
Олена Львова
КОНФЛІКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО В РОЗУМІННІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Переглядів: 13 |
Марина Міхровська
НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 46 |
Maksym Hryshchenko
LEGAL ANALYSIS OF THE MINISTRY OF JUSTICE LEGISLATIVE INITIATIVE ON THE ELIMINATION OF PENALTY IN THE FORM OF IMPRISONMENT
Переглядів: 13 |
Іvanna Kulbanska , Аnatoliy Goychuk
SYMPTOMS OF TUBERCULOSIS PATHOLOGY OF FRAXINUS EXCELSIOR L.
Переглядів: 13 |
Тетяна Бойко , Валерія Грищенко , Інна Корінь , Дар’я Лаханська
ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ РОСЛИН ДЛЯ МІЖКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ У МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Переглядів: 10 |
Вікторія Грищенко
ЛІПІДНИЙ СКЛАД МІКРОСОМАЛЬНОЇ ТА МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАН ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ
Переглядів: 16 |
Andrii Trypolskyi , Oleksii Zhokh , Petro Strizhak
KINETIC MODELS OF METHANOL CONVERSION OVER ZSM-5 CATALYST
Переглядів: 19 |
Марина Колеснікова , Тетяна Черемська , Єлизавета Рижкова , Діна Кучеренко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ КЕЙТЕРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
Переглядів: 37 |
Віталій Алексейко
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ВІДМОВАМИ
Переглядів: 8 |
Oleg Sova , Elena Odarushchenko, Nadiia Protas , Larysa Degtyareva, Oleksii Nalapko, Andrii Shyshatskyi
ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF DYNAMIC ROUTING PROTOCOLS IN TELECOMMUNICATION NETWORKS WITH THE POSSIBILITY OF SELF-ORGANIZATION
Переглядів: 14 |
Тетяна Черемська , Марина Колеснікова
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧИВА ГАЛЕТНОГО НА ОСНОВІ ШРОТІВ З ЯДЕР СОНЯШНИКУ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО ТА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ
Переглядів: 38 |
Неля Лєсовець
МОТИВИ НОМІНАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕРГОНІМІВ
Переглядів: 15 |
Mariana Tarchanyn
ZARYS TERMINU FOKALIZACJA
Переглядів: 10 |
Ірина Шуляк
НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У ТИПОЛОГІЇ ІЛЛОКУЦІЙ
Переглядів: 17 |
Оксана Осетрова
ТАНАТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 8 |
Володимир Помінчук
РЕЛІГІЙНІ КОНФЕСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів: 11 |
Mariia Vorobel , Nelya Sirant
MIND MAP METHOD AS A CREATIVE WORKING TECHNIQUE OF MODERN TEACHING AND LEARNING
Переглядів: 17 |
Віктор Павленко , Єлена Павленко
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 17 |
Людмила Силюга , Соломія Чупіль
УМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 16 |
Світлана Толочко
АКТУАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 40 |
Валентина Бурак
РЕСУРСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Переглядів: 29 |
Оксана Шабельник
ВИКЛИК ЧАСУ. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
Переглядів: 12 |
Валерія Юрченко
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 10 |
Ганна Халєєва , Т. Лисянська
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ
Переглядів: 12 |
Veronika Dudnyk, Valeriia Demianyshyn
RESPIRATORY FUNCTION OF CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS ACCORDINGLY TO THE VITAMIN D STATUS
Переглядів: 14 |
Yevhen Khan , Inna Vanovska
CONSTITUTION OF UKRAINE - THE BASIC LAW OF THE STATE: HISTORY OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN UKRAINE
Переглядів: 9 |
Олександр Москаленко , Юлія Рябоконь
МУЗЕЇ МІСТА КИЄВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК НАУКОВІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 17 |