I International Scientific and Theoretical Conference «FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE»
I International Scientific and Theoretical Conference «FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 07.05.2021 • Тель-Авів, ISR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Електроніка та телекомунікації; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи.
Том 2: Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Релігієзнавство та богослов’я; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія;
Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63848-593-3 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
Yuliia Horiashchenko
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DIFFUSION OF INNOVATIONS IN THE ICT SECTOR
Переглядів: 13 |
Олег Кузьмін , Оксана Юринець
КРИТЕРІЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СУКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 22 |
Олександр Ємельянов
ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 21 |
Олександр Безкровний , Катерина Шамрай , Тетяна Лашко
РОЗВИТОК АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 5 |
Наталія Яловега
ПОЗИЦІЮВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 15 |
Мирослава Шинькарук , Сергій Кубіцький
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
Переглядів: 10 |
Діана Бершадська ; Дмитро Філіпський (Науковий керівник)
ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ЯК НЕВІ’ДЄМНА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 20 |
Наталія Спіжова
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОТИДІЮ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ
Переглядів: 11 |
Наталі Оніщенко
ПРАВА, СВОБОДИ І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ НАДБАННЯ
Переглядів: 30 |
Сергій Сунєгін
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА ЦІННІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
Переглядів: 20 |
А. Чегебаева ; Х. Бурханходжаева (Науковий керівник)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Переглядів: 15 |
Taras Shevchuk
INNOVATIVE ASPECTS OF CYBERCRIME AS A FORM OF MODERN CYBERVIOLENCE
Переглядів: 17 |
Наталья Сидоряк
КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКОЛИЗА И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Переглядів: 26 |
Оксана Шевчук , Олеся Ткачук , Вікторія Шевчук
СИНАНТРОПНА РОСЛИННІСТЬ МІСТА ВІННИЦЯ
Переглядів: 43 |
Тетяна Бойко
ПРЕДСТАВНИКИ ВІДДІЛУ PINOPHYTA ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН МІСТА ХЕРСОН
Переглядів: 13 |
О. Борисенко
ДО МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ
Переглядів: 52 |
Maria Zakharova , Sergey Burmistrov , Svitlana Chernysh
PECULIARITIES OF INFORMATION SYSTEM SECURITY AUDIT
Переглядів: 7 |
Аліна Коломійцева , Олег Коломійцев
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ
Переглядів: 5 |
Y. Chоvniuk, А. Moskvitina, M. Shyshyna
MULTIFRACTAL PROPERTIES OF COLLOIDAL CAPILLARY-POROUS BODIES
Переглядів: 9 |
Yurii Butskyi , Kostiantyn Hryshchenko ; Iryna Klymenko (Науковий керівник)
DEVELOPMENT PROSPECTS OF UNIVERSITIES’ EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL INFORMATION SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE “KPI-CONNECT” PLATFORM
Переглядів: 27 |
Daria Kobzan ; Nataliya Sharonova (Науковий керівник)
IDENTIFICATION OF FACTUAL INFORMATION IN INFORMATION SYSTEM
Переглядів: 20 |
Ольга Мелкозерова , Алексей Нарежний , Сергей Малахов
ВЕРИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ МИНУЦИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
Переглядів: 189 |
Олена Онуфрієнко
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН
Переглядів: 29 |
Olena Baldyniuk , Svitlana Roienko
SOCIALIZATION OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SOCIETY
Переглядів: 8 |
Gulasal Hojikarimova, Guloraxon Safarova , Bahtiyor Razzoqov
TA’LIM JARAYONIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV
Переглядів: 24 |
Oksana Voitovska
THE CONCEPT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
Переглядів: 12 |
Людмила Кравцова , Олег Безбах , Наталія Камінська
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДЕН»
Переглядів: 7 |
Володимир Нагірняк
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОС WINDOWS ТА СЕРВІСІВ GOOGLE, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОН-ЛАЙН ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
Переглядів: 24 |
Н. Герасімова , І. Герасимова
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ ПРИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОМУ КОНФЛІКТІ
Переглядів: 13 |
Світлана Стрельбицька , Лука Заболотний
ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ РИСИ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
Переглядів: 14 |
Вадим Дудник ; Ірина Яковцова (Науковий керівник)
ВАЖЛИВІСТЬ ДОПОВНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ МІКРОСКОПІЇ ІМУНОМОРФОЛОГІЧНИМИ МЕТОДИКАМИ У ВИПАДКАХ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ АСФІКСІЇ
Переглядів: 4 |
Наталія Ергард , Сергій Кубаля , Юрій Ситник , Вадим Шевчук
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНУ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ ДАВНОСТІ ЗАПОДІЯННЯ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ
Переглядів: 4 |
Inna Isaieva , Nadiya Hrygorenko , Iryna Karmazina , Olha Ivanenko , Iryna Andruckaya , Kosai Zoabi
DIAGNOSTIC MARKERS OF THE CARDIORESPIRATORY COUPLING EFFICIENCY
Переглядів: 11 |
Юрій Костогриз , Олег Костогриз
ГІПЕРТРОФОВАНА СУПРАПАТЕЛЯРНА СИНОВІАЛЬНА СКЛАДКА: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
Переглядів: 10 |
Сюзанна Коц , Віталій Коц , Тетяна Удовик
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ВІКОМ 10-11 РОКІВ
Переглядів: 203 |
Оксана Мельник , Олександр Хмеленко
ВИНИКНЕННЯ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, УСКЛАДНЕНИХ COVID -19
Переглядів: 19 |
Юлия Тернопол , Яна Шаповалова , В. Смирнова
ВЛИЯНИЕ КАРАНТИНА НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 5 |
Viktoriіa Yuzko
STUDY OF MELATONIN IN BLOOD AND FOLLICULAR LIQUID IN WOMEN WITH INFERTILITY IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY PROGRAMS
Переглядів: 6 |
Наталія Базилевич , Ігор Юрченко
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОКСОМ
Переглядів: 40 |
Тетяна Дух , Софія Савчин
СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ТРЕНУВАННЯ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СПРИНТЕРІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 40 |
Еллона Шелкова , Олександр Кабачний , Ганна Панфілова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ З ПРИВОДУ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Переглядів: 29 |
Liliia Kazantseva , Serhii Salatа
MILITARY EQUIPMENT USED IN ASTRONOMICAL RESEARCH
Переглядів: 6 |
Сергій Крикуненко ; Валентина Мєдвєдєва (Науковий керівник)
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМІКСУ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ТА МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 24 |
Вікторія П’ятакова , Ольга Дерик
НАУКА ПРО ОКЕАН. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 14 |