I International Scientific and Theoretical Conference «ADVANCED DISCOVERIES OF MODERN SCIENCE: EXPERIENCE, APPROACHES AND INNOVATIONS»
I International Scientific and Theoretical Conference «ADVANCED DISCOVERIES OF MODERN SCIENCE: EXPERIENCE, APPROACHES AND INNOVATIONS»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 09.04.2021 • Амстердам, NLD

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Енергетика та енергетичне машинобудування; кологія та технології захисту навколишнього середовища.
Том 2: Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; 
Медичні науки та громадське здоров’я; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63848-597-1 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
Олена Васильченко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ КАПІТАЛУ
Переглядів: 25 |
Олександр Ємельянов , Олена Данилович
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 22 |
Hanna Tiutiunnyk
ADVANCED DISCOVERIES OF ENVIRONMENTALLY SAFE LAND USE MANAGEMENT: INVESTMENT&INNOVATION POLICY
Переглядів: 17 |
Олег Кузьмін , Оксана Юринець
ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАСТОСУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 11 |
Руслан Юрків
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 21 |
Tian Xu ; Lyudmyla Dashutina (Науковий керівник)
ENTERPRISE CASH FLOW RISK CONTROL AND MANAGEMENT
Переглядів: 73 |
Валерій Даниленко
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 16 |
Олександр Мельниченко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 20 |
Назар Занкевич
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МОВ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР
Переглядів: 23 |
Інна Томчук , Валерій Картавцев , Роман Черняк
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТЕРОРИРИСТИЧНИЙ АКТ
Переглядів: 43 |
Іван Клечановський ; Олексій Одерій (Науковий керівник)
ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Переглядів: 34 |
Volodymyr Mirnenko, Vadym Artamoshchenko
THE QUALITY OF PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION THROUGH THE PRISM OF INSTITUTIONAL AUDIT
Переглядів: 42 |
Oleg Bogatov , Anton Chernukha , Oleg Bezuglov , Andrii Chernukha , Daria Bytsenko , Olga Zhuravlova
IMPROVEMENT OF THE BREATH TESTER IN THE "MASTER – FACIAL TESTER – EXTREME ENVIRONMENT" SYSTEM
Переглядів: 16 |
Віктор Харчишин , Володимир Бітюцький , Любов Онищенко , Наталія Тимошок , Олександр Демченко
МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
Переглядів: 32 |
Ярослав Ільчишин , Володимир Марич
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Переглядів: 11 |
Ольга Чернюшок , Іванна Шевченко , Юлія Бірюк
ОЦІНКА ЯКОСТІ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА ШПИНАТУ
Переглядів: 57 |
Nurzod Nosirov
TAKING SAMPLES OF STRAIGHT TAILS OF THE TAILS OF THE GOLD EXTRACTION FACTORY.
Переглядів: 59 |
Юрий Петросов , Одилжон Хайитов , Азамат Умирзоков , Умиджон Исаманов , Ўткир Имамбердиев
ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ
Переглядів: 40 |
Одилжон Хайитов , Салоҳиддин Джураев , Азамат Умирзоков , Нигмат Бекманов , Жахонгир Искандаров
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСКРЫТИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ CКВАЖИН
Переглядів: 28 |
Одилжон Хайитов , Бахшилло Акрамов , Шухрат Гафуров , Салоҳиддин Джураев , Азамат Умирзоков , Жахонгир Искандаров
О РЕЗУЛЬТАТОВ ВСКРЫТИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ CКВАЖИН
Переглядів: 40 |
Умида Турсунова , Зулайҳо Тоҳирова
ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИНГ ИССИҚЛИК ТАРМОҚЛАРИ ВА ИССИҚЛИК ПУНКТЛАРИДА ИССИҚЛИК ВА ГИДРАВЛИК ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Переглядів: 20 |
Алла Балабак
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА
Переглядів: 20 |
Н. Ричак , Н. Кізілова
МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В УМОВАХ УРБОЛАДШАФТНОЇ ГЕОСИСТЕМИ
Переглядів: 16 |
Ксения Кикоть , Максим Красников ; Ирина Солдатенко (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УКРАИНСКИХ СМИ
Переглядів: 6 |
Oleksandra Yarova , Olga Verkhovtsova
COMPETITION AS A LANGUAGE TEACHING METHOD
Переглядів: 12 |
Еріка Ґоца
ЯВИЩЕ ДЕТЕРМІНАЛІЗАЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «УКРАЇНА МОЛОДА» (2019–2021 РР.)
Переглядів: 13 |
Неля Нікуліна
НОМЕНКЛАТУРНИЙ ЗНАК: ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНОЗНАВЦІВ
Переглядів: 31 |
Олена Мілославська ; Богдан Бернадський (Науковий керівник)
АНАЛІЗ ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 24 |
Владимир Шедяков
СМЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Переглядів: 290 |
Nodir Safarboyev , Lazizbek Abdirahmonov , Doniyor Karimov
FUTBOL TO‘GARAGIDA TEXNIK TAYYORGARLIKKA DOIR MASHG‘ULOTLARNI OLIB BORISH
Переглядів: 8 |
Салим Дусанов
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИНГ НАЗАРИЙ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ
Переглядів: 6 |
Lyubov Zablotska , Vira Meleshchenko , Liudmyla Chernii , Iryna Tsar
APPLICATION OF MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES IN FOREIGH LANGUAGE TEACHING FOR SPECIFIC PURPOSES IN CONDITIONS OF DISTANT LEARNING
Переглядів: 32 |
Жуй Тао ; Галина Ніколаї (Науковий керівник)
ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА АЛЮЗІЯ ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ
Переглядів: 19 |
Біньбінь Ван ; Галина Ніколаї (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ АРАНЖУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ОБРОБОК
Переглядів: 16 |
Ірина Радзієвська
СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 |
Mizythra Spyridoula; Mariana Sokol (Науковий керівник)
HISTORICAL BACKGROUND OF SYMPTOMS OF AUTISM
Переглядів: 9 |
Kokkali Danai; Mariana Sokol (Науковий керівник)
THE HISTORY OF SPECIAL EDUCATION: THE EARLY STAGES, THE DEVELOPMENT, THE LEGISLATION, THE PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION
Переглядів: 12 |
Ю. Шпаляренко
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 8 |
Діана Волошина , Ольга Сукачова
ВИВЧЕННЯ РІВНІВ І АДЕКВАТНОСТІ САМООЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ
Переглядів: 13 |
Людмила П’янківська
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА
Переглядів: 18 |
Maksud Fozilov , Fayoz Adashov , Diyora Usmanova , Sardor Kurbanov , Omonov Rustam
IMPROVEMENT OF THE METHOD OF DENTAL REPLANTATION (LITERATURE REVIEW)
Переглядів: 11 |
Malika kamalova, Parviz Usmanov, Sardor Nadirkhanov
PREVENTING THE FORMATION OF TOOTH DECAY IN CHILDREN
Переглядів: 45 |
Maria Aksamytieva, Svitlana Popko, Valentina Yevtushenko
DYNAMICS OF EOSINOPHILS IN THE TRACHEA AND LUNG OF GUINEA PIGS WITH EXPERIMENTAL OVALBUMIN-INDUCED ALLERGIC INFLAMMATION
Переглядів: 8 |
Малика Камалова , Ортик Исмоилов , Азиза Азимова , Дилфуза Бекмуродова , Сабина Исматова
ВАРИАНТЫ КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 30 |
Maria Koschechko
INNOVATIVE LABORATORIES (VRR & LST) IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF DOCTORS SPECIALTY 222 «MEDICINE» IN UKRAINE
Переглядів: 9 |
Ю. Манько , О. Сміян , О. Васильєва
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ОЦІНЦІ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Переглядів: 11 |
Tetiana Fartushok , Nadiya Fartushok , Khrystyna Mylo
THE ROLE OF PROGESTERONE IN OBSTETRICS PRACTICE
Переглядів: 30 |
Еллона Шелкова , Олександр Кабачний ; Ганна Панфілова (Науковий керівник)
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів: 9 |
Наталія Головач
РОЛЬ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Переглядів: 18 |
Олена Любовець
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ЯК ПЕРШИЙ ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ
Переглядів: 9 |
Галина Стельмащук , Юрій Новачинський
ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
Переглядів: 12 |
Валерія Бубісь
ПРАВО НА ПРАВДУ В КОТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ КРАЇН, ЩО ДОЛАЛИ НАСЛІДКИ КОНФЛІКТІВ)
Переглядів: 22 |