I International Scientific and Theoretical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: RESEARCH AND RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION»
I International Scientific and Theoretical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: RESEARCH AND RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 12.02.2021 • Піза, ITA

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право.
Том 2: І
нститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Загальна механіка та механічна інженерія; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика.
Том 3: Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта.
Том 4: Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63752-710-8 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

S. Massakova , B. Abdullayeva , A. Ismagulova
BUSINESS REPUTATION IN THE ORGANISATION: FINANCIAL ASPECTS
Переглядів: 15 |
A. Temerbek , O. Tishchenko
CONSTRAINTS OF SEAFARER’S EMLOYMENT DURING THE PANDEMIC SARS-COV-2 SITUATION IN THE WORLD
Переглядів: 7 |
Svitlana Markhonos , Natalia Turlo
KYIV`S HOTEL MARKET: TRENDS AND PROSPECTS
Переглядів: 26 |
Rakhmonov Kosimdjon
MODEL OF CREATION OF LAND CADASTRAL ONFORMATION BASE IN AGRICULTURAL SECTOR
Переглядів: 5 |
Олександр Ємельянов
ВПЛИВ ЦІН НА ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
Переглядів: 13 |
Тетяна Петрушка, Олександр Ємельянов , Катерина Петрушка
ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРА РІВНЯ СТІЙКОГО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 16 |
Марія Виноградова ; Зінаїда Пальян (Науковий керівник)
ДЕМОГРАФІЧНЕ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Переглядів: 62 |
Світлана Марова , Валентина Токарева , Дмитро Солоха, Оксана Бєлякова
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РІЗНОРІВНЕВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 12 |
Zhibek Rakhmetulina, Мykola Zos-Kior, Iryna Hnatenko, Tetiana Sazonova, Viktoriia Rubezhanska
DECOMPOSITION APPROACH TO THE ANALYSIS OF LARGE CLUSTER STRUCTURES
Переглядів: 12 |
Olga Khodakivska, Ievgen Ovcharenko, Andriy Semenov, Viktoriia Rubezhanska, Khan Abdul Arif
MODELING OF INTRACLUSTER INTERACTION OF INNOVATION CLUSTER PARTICIPANTS
Переглядів: 7 |
Tatiana Tkachuk
POSTPANDEMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR
Переглядів: 3 |
Наталія Луців
РИНОК ШАМПУНІВ ДЛЯ ВОЛОССЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 118 |
О. Дишкантюк , Леонід Потьомкін , Максим Орлов
РОЛЬ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В ПІДВИЩЕННІ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
Переглядів: 39 |
Вікторія Маховка , Олена Кременецька
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АНІМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНІМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 30 |
Вероніка Костюкова , Карина Тростянська
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів: 6 |
Олена Вінниченко , Сніжана Матвієнко
АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Переглядів: 36 |
Ігор Васін; Максим Карвацький (Науковий керівник)
ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів: 11 |
Анастасія Кириченко
ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ТА ІТАЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В БОРОТЬБІ З COVID-19
Переглядів: 20 |
Олексій Лисенок
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ
Переглядів: 24 |
К. Болдовська
ЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВПОРЯДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 12 |
Євген Іонін , Алла Беспалова
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАЙНОВОГО СТАНУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ
Переглядів: 16 |
Юрій Костенко , Владислав Кисіль , Аліна Проскура
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ
Переглядів: 15 |
Юлія Геврек
УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВИЙ РИЗИК»
Переглядів: 24 |
Надія Юрків , Ольга Вовчак , Олександр Дубровін
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПОДАЛЬШОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
Переглядів: 17 |
Катерина Головко
КОНКУРЕНТНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів: 9 |
Nataliia Vdovenko, Оlena Trokhymets, Viktoriia Rubezhanska, Ihor Sinenok, Anastasia Yatsun
THREE-LEVEL CLUSTER STRUCTURE OF THE VERTICAL TYPE OF ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INNOVATION INTERACTION OF ITS PARTICIPANTS
Переглядів: 16 |
М. Дурман , О. Дурман
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
Переглядів: 14 |
Ярослав Демчишин ; Григорій Монастирський (Науковий керівник)
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 76 |
Даниіл Макаров ; Наталія Карвацка (Науковий керівник)
ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів: 16 |
Elina Morhunova; Iryna Kresina (Науковий керівник)
DRAWING THE GEOPOLITICAL MAP FOR GREEN HYDROGEN
Переглядів: 7 |
Данило Гріщенко , Ольга Дон
ГЛОБАЛЬНІ НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ - СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА
Переглядів: 6 |
В. Воробйов
ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ПРОЕКТІ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ. ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19.
Переглядів: 30 |
Roman Havrik , Svitlana Anatoliivna
PROBLEMATIC ASPECTS OF INTERACTION OF BODIES (UNITS) OF STATE BORDER PROTECTION AND CUSTOMS
Переглядів: 29 |
Valeriya Siumak , Larysa Milimko
STATE POLICY IN THE FIELD OF CLIMATE CHANGE AS A BASIS FOR IMPROVING LEGAL REGULATION
Переглядів: 7 |
Aleksey Maksurov
TECNOLOGIA GIURIDICA DI COORDINAMENTO DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA
Переглядів: 6 |
Олександр Ільченко
ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ
Переглядів: 12 |
Віталій Сидоренко
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Переглядів: 8 |
Тетяна Шевчук , Яна Міркевич
ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
Переглядів: 25 |
Петро Рекотов
ЕНЕГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД
Переглядів: 5 |
Андрій Мельник ; Олена Письменна (Науковий керівник)
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 184 |
Віталій Юрчишин
ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ» ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Переглядів: 177 |
Наталія Шевчук ; Галина Пузанова (Науковий керівник)
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів: 22 |
Кирило Рощупкін
ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Переглядів: 8 |
О. Попович
ПОСАДОВА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕФІНІЦІЇ
Переглядів: 12 |
Наталія Оніщенко , Сергій Сунєгін
ПРАВОВА АКТИВНІСТЬ ОСОБИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗБУДОВИ ЗРІЛОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 55 |
Наталія Шевчук ; Галина Пузанова (Науковий керівник)
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Переглядів: 8 |
Олена Квасневська ; Олена Письменна (Науковий керівник)
ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВНИКІВ
Переглядів: 626 |
Олександр Нестеренко , Сергій Заіченко , Ліна Свинарчук
РОБОТА В ШКІДЛИВИХ І ВАЖКИХ УМОВАХ ПРАЦІ
Переглядів: 9 |
Світлана Рєпіна , Людмила Гордєєва-Герасимова
СТАН ЗАБЕЗПЕЧИНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Переглядів: 16 |
Артем Шахворост , Олена Кузьменко
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЯ»
Переглядів: 26 |
Людмила Гаращенко
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЦЬКУВАННЮ (МОБІНГУ)
Переглядів: 14 |
Ярославна Вікторська
УЧАСТЬ ПЕТЛЮРИ У СТВОРЕНІ ТА ФОРМУВАННІ АРМІЇ УНР
Переглядів: 13 |
Катерина Янішевська
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
Переглядів: 16 |
Валерій Кожевніков , Василь Аксьонов
ДО ПИТАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ
Переглядів: 34 |
Ольга Тур
ПРАВОВА ПРИРОДА РОЗПИСКИ ЗА ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ
Переглядів: 112 |
Владислав Галагоза
ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 30 |
І. Клечановський ; О. Одерій (Науковий керівник)
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАК ЗЛОЧИНУ
Переглядів: 37 |
Віталій Шевчук , Сергій Нечхаєв
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІБОРОТЬБИ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ (COVID-19)
Переглядів: 8 |
Олександр Войтко , Кирило Петренко , Дмитро Ільїн
ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКТ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Переглядів: 11 |
Руслан Васильченко
ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ
Переглядів: 8 |
Ярослав Король
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ, РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ В ХОДІ БОЙОВИХ ДІЙ В РАЙОНІ З РОЗВИНЕНИМ ПІДЗЕМНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Переглядів: 18 |
Володимир Суслов
ПОШИРЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ
Переглядів: 7 |
Олексій Міршук
РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 10 |
Олександр Запара , Андрій Біжан ; Вадим Євсєєв (Науковий керівник)
МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ СИЛ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ОПЕРАТИВНОГО ШИКУВАННЯ ЗВЕДЕНОГО ЗАГОНУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Переглядів: 6 |
Юлія Шаранова
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА
Переглядів: 9 |
Julakidze Nana, Sanikidze Ani, Kharazishvili Khatia, Nino Lomaia, Khetsuriani Maka
ASSESSING POPULATION OF THE TOMATO LEAF MINING MOTH TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) IN THE TOMATO GREENHOUSES
Переглядів: 7 |
L. Makyeyeva , O. Aliyeva , O. Frolov
DYNAMICS OF MAST CELLS DURING INFLAMMATORY STAGE OF SKIN WOUND HEALING IN RATS UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC SOCIAL STRESS
Переглядів: 33 |
Софія Цапко ; Вікторія Красінько (Науковий керівник)
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДРІЖДЖІВ – ПРОДУЦЕНТІВ КІЛЕР-ТОКСИНІВ
Переглядів: 40 |
Катерина Михайлова
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО КУЛЬТИВУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У БІОРЕАКТОРАХ
Переглядів: 7 |
Bohdan Hulko
UKRAINIAN PEAR VARIETIES SUITABLE FOR ORGANIC PRODUCTION
Переглядів: 7 |
Ганна Миронова
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
Переглядів: 12 |
Олександр Заболотний , Альона Заболотна
ДИНАМІКА ВМІСТУ СУМИ ХЛОРОФІЛІВ (A+B) У ЛИСТКАХ КУКУРУДЗИ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
Переглядів: 12 |
Ольга Кравченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ ПРОТИ ХВОРОБ СОЇ
Переглядів: 15 |
Володимир Бальковський , Сергій Павкович , Назарій Карпин
ПОЖИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ РІЗНИХ СОРТІВ
Переглядів: 11 |
Андрій Калинка , Олександер Корник
ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ БУКОВИНСЬКОЇ ПОРОДНОЇ ГРУПИ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ РЕГІОНУ БУКОВИНИ
Переглядів: 18 |
Маргарита Глюдзик-Шемота
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ЗРАЗКІВ РОСЛИН ТЮТЮНУ АПОМІКТИЧНОГО ТИПУ РОЗМНОЖЕННЯ
Переглядів: 10 |
Yurii Beznosyk , Liudmyla Bugaieva
INVESTIGATIONS ON FLUE GAS PURIFICATION FROM NITROGEN AND SULFUR OXIDES BY ABSORPTION WITH CARBAMIDE
Переглядів: 7 |
Дарія Кічура , Роман Субтельний
НЕНАСИЧЕНІСТЬ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ОЛІГОМЕРІВ
Переглядів: 5 |
Н. Маматмусаева, А. Эрматов, Х. Зияев, Б. Сагдуллаев
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ «РОМЕТИН»
Переглядів: 68 |
Тетяна Хаустова , Світлана Андрєєва
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З КРОКЕТНОЇ МАСИ НА ОСНОВІ БОРОШНА ПШЕНИЧНОГО ГІДРОТЕРМООБРОБЛЕНОГО
Переглядів: 7 |
Олександра Нєміріч , Ігор Устименко , Андрій Гавриш , Віталій Тур
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ГЕЛЕПОДІБНОЮ СТРУКТУРОЮ
Переглядів: 11 |
Анастасія Бурова , Олександра Коваленко ; Сніжана Бобирь (Науковий керівник)
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ ЯГІД
Переглядів: 4 |
Vitaliy Ivanov, Fedor Morgay, Elena Lavrova
RESEARCH OF HIGH-NICKEL HEAT-RESISTANT ALLOY FOR EQUIPMENT OF CHEMICAL INDUSTRY AND POWER ENGINEERING
Переглядів: 6 |
Валерій Буцукін
ВПЛИВ РОЗБІЖНОСТЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ ЯКІРНОГО ЛАНЦЮГА ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ НА ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ПРИВОДІ
Переглядів: 8 |
Максим Делембовський , Микола Клименко , Борис Корнійчук
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИСКОРЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА НАДІЙНІСТЬ ВІБРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКІВ
Переглядів: 6 |
Дмитрий Рассохин
ИССЛЕДОВАНИЕ КАВИТАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЗАЩИТНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Переглядів: 9 |
Ольга Брайнінгер
ВПЛИВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ
Переглядів: 124 |
Сергій Атаєв
ДИНАМІКА РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД ПРИ ОБЛАШТУВАННІ ПАЛЕВИХ ФУНДАМЕНТІВ ТА ПІДЗЕМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЕПІЗОДИЧНОГО ПРИРОДНОГО ПІДТОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Переглядів: 10 |
Оксана Чайка , Ігор Гайдук
КЛАСИФІКАЦІЯ БЕЛІГЕРАТИВНИХ ЛАНДШАФТІВ ЛЬВІВЩИНИ ЗА ОЗНАКАМИ
Переглядів: 18 |
Маргарита Карпенко ; Вячеслав Радовенчик (Науковий керівник)
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ БАРОМЕМБРАННИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Переглядів: 13 |
Микола Шайда ; Катерина Васильченко , Надія Олянюк (Науковий керівник)
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНЕВОГО ДВИГУНА, ЯК НОВОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 8 |
Ksenia Tereshchenko , Alexander Kapustin , Volha Poletayeva
SYNTHESIS OF THE OPTIMAL VOLTAGE REGULATION LAW OF AVIATION VALVE GENERATOR
Переглядів: 7 |
Артем Корєхов , Вадим Папуша
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ АВТОМОБІЛЯ
Переглядів: 4 |
Larysa Оdnodvorets, Nataliya Shumakova, Ihor Маrtynenko
CRYSTAL STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF FILM MATERIALS METAL/FULERITE
Переглядів: 5 |
O. Kharytonova , D. Elatontsev , A. Mukhachev
HYDROGEN ISOTOPES FOR THE HYDROGEN ENERGY
Переглядів: 18 |
Galyna Gaidar
SEMICONDUCTORS IN RADIATION TECHNOLOGIES
Переглядів: 4 |
Мирослава Чернова
НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Переглядів: 26 |
Оксана Шеломовська
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІОЛОГІЇ
Переглядів: 20 |
Aliona Matiychak
IMPERIAL DISCOURSE IN THE CONTEXT OF CULTURAL GLOBALIZATION: LITERARY RECEPTIVE ASPECT
Переглядів: 13 |
Mychajlo Hawrysch
QUASIKONVERSEN UND MÖGLICHKEITEN IHRER KLASSIFIZIERUNG
Переглядів: 3 |
Оleksii Sytnyk
TEAM SKILLS AS A REQUEST FOR THE RESULTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF JOURNALISTS
Переглядів: 10 |
Любов Печерських
ДИСКУРС ЕРОТИЧНОГО У РОМАНІСТИЦІ С. ЖАДАНА
Переглядів: 21 |
Любов Печерських ; Наталія Левченко (Науковий керівник)
ДИСКУРС ЕРОТИЧНОГО У РОМАНІСТИЦІ Ю. АНДРУХОВИЧА
Переглядів: 14 |
Галина Лейцюсь , Надія Шеверун
ДО ПИТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ МОДАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ З ПРИКМЕТНИКАМИ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів: 6 |
Світлана Литвинська , Альона Калініченко , Софія Ткачук
ДО ПИТАННЯ ПОЛІСЕМІЇ ТА ОМОНІМІЇ ТЕРМІНІВ У ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Переглядів: 112 |
Алла Ткач
ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ У МОВІ МЕДИЦИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКОВИХ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ)
Переглядів: 15 |
А. Решетова
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ЕПТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
Переглядів: 11 |
Вікторія Вельмик , Марина Франчук
«КАЗКА ПРО МАЛЕНЬКОГО ЙВАСЯ, ЗМІЮ, ДОЧКУ ЇЇ ОЛЕСЮ ТА ЗАДНІХ ГУСЕНЯТ» ОСИПА БОДЯНСЬКОГО ЯК СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНОЇ Й ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЙ
Переглядів: 21 |
Олена Таукчі
КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ «VERBAL ABUSE» / «ЛАЙКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Переглядів: 4 |
Татьяна Козак , Татьяна Тупикова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМАНТИКА СЛОВA BLAU ‘СИНИЙ, ГОЛУБОЙ’ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 8 |
Валентина Невойт
ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів: 5 |
Людмила Сидоренко , Галина Дядюра , Віталіна Кухарєва-Рожко
СУФІКСАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ ТЕРМІНІВ-АД’ЄКТИВІВ
Переглядів: 117 |
Леонід Козубенко
ТЕМА ЛЮДИНИ І ПРИРДИ В «ПІВНІЧНИХ ОПОВІДАННЯХ» ДЖЕКА ЛОНДОНА
Переглядів: 15 |
Анастасія Сібрук , Людмила Добровольська , Аліна Яковлєва
УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ
Переглядів: 223 |
Наталія Коваль
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТОРСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 53 |
Альбіна Шарко , Ганна Онуфрійчук
ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Переглядів: 13 |
Iryna Bershadska; O. Yarosh (Науковий керівник)
RATIONAL AND IRRATIONAL IN SUHRAWARDI’S DOCTRINE OF THE COGNITION
Переглядів: 8 |
Роксолана Вербова
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 63 |
Владимир Шедяков
ПОТЕНЦИАЛ АНТРОПОКОСМИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
Переглядів: 65 |
O. Кoliennikova , L. Semenenko , P. Koliennikov , A. Pervak-Koliennikova
ADAPTING TO A CHANGED ENVIRONMENT FOR TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION
Переглядів: 24 |
Yuliia Lysanets, Halyna Morokhovets, Tetiana Purdenko, Liudmyla Ostrovska
ADVANTAGES AND CHALLENGES OF GLOBAL MOBILITY
Переглядів: 6 |
O. Bakharieva, N. Fregan
APPROACHES TO DEVELOPING MILITARY STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE
Переглядів: 23 |
Novval Ruzmetova
DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF UZBEK STUDENTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Переглядів: 25 |
Antonina Hryvko , Yurii Zhuk
EXTERNAL QUALITY INDICATORS OF THE CRITERION-ORIENTED TEST IN THE UKRAINIAN LANGUAGE
Переглядів: 30 |
Алла Назаренко , Наталія Демченко
INDEPENDENT READING AS A VITAL SUPPORT OF SECOND LANGUAGE COMPETENCE
Переглядів: 9 |
Anna Boiko; Volodymyr Verbytskyi (Науковий керівник)
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION IN THE CONTEXT OF «NEW UKRAINIAN SCHOOL»
Переглядів: 6 |
Liudmyla Podvorna
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGH SCHOOL EDUCATION
Переглядів: 16 |
Olena Bieliaieva, Yuliia Lysanets, Valentyna Synytsia, Ivanna Znamenska, Inesa Rozhenko
ORNITHONYMS IN THE PAROEMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD (BASED ON LATIN PAROEMIAS)
Переглядів: 19 |
Lesia Grytsiak
PECULIARITIES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Переглядів: 14 |
Yuliia Lysanets, Olena Bieliaieva, Ksenia Havrylieva, Svitlana Efendiieva
TRANSFER OF TRAINING AND ITS ROLE IN HIGHER EDUCATION
Переглядів: 8 |
Петро Бойчук , Наталія Борбич
АКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 17 |
Олена Бокшиц
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 5 |
Валерія Голик ; Світлана Пасічник (Науковий керівник)
ВПЛИВ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 12 |
Валентина Тюріна , Ірина Данченко
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 26 |
Людмила Величко
ДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ІЗ ХІМІЇ
Переглядів: 9 |
Альона Пислиця
ДУАЛЬНА ОСВІТА: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Переглядів: 17 |
Ю. Ярманова
ЖАМОАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА БОЛА ШАХСИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ
Переглядів: 7 |
Олена Вдовіна
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА)»
Переглядів: 14 |
Світлана Стрельбицька , Аїшен Гасанова
КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
Переглядів: 69 |
Олена Когут ; Т. Цуркан (Науковий керівник)
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»
Переглядів: 36 |
Сергій Марчук , Ірина Чемерис
МЕТОДИЧНО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ КНИГ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» ТА «РІДНЕ СЛОВО» К. Д. УШИНСЬКОГО
Переглядів: 45 |
Олександр Пінський , Тетяна Єрємєєва
ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГО-БІОЕТИЧНОЇ ОБІЗНАНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 6 |
Валентина Звоздецька , Наталія Матейчук
ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
Переглядів: 25 |
Наталія Майстренко
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЯ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 5 |
Олександр Лузан , Вадим Самолюк
СПЕЦИФІКА РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 211 |
Д. Кузьмінська , І. Сідорова
СТРУКТУРА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Переглядів: 23 |
Наталія Дудко
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Переглядів: 7 |
Олена Монастирська , Сергій Рябокінь
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО – ШЛЯХ ДО НАУКИ
Переглядів: 9 |
Ю. Кочубей
СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 32 |
Галина Очкань
ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Переглядів: 35 |
Наталія Кучумова
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
Переглядів: 7 |
Всеволод Кобржицький
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Переглядів: 15 |
Ірина Каменська
ЯКІСНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ – СКЛАДОВА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 11 |
Oksana Bondarchuk
PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO REDUCE SHYNESS IN PRESCHOOL CHILDREN
Переглядів: 21 |
Любов Возняк , Оксана Марциняк-Дорош
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї
Переглядів: 24 |
Марина Салюк , Юлія Чанишева
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР СЕКСУАЛЬНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЗРІЛОСТІ
Переглядів: 21 |
Н. Герасімова , І. Герасимова
ДІАЛЕКТИЧНА ОСНОВА ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ
Переглядів: 16 |
Алла Руденок , Ірина Гуляк
ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДІТЕЙ З РАС
Переглядів: 14 |
Світлана Яланська , Ніна Атаманчук
ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ: РЕСУРС АРТ-ТЕХНІК
Переглядів: 8 |
Ольга Міненко
ПОНЯТТЯ НЕВРОЗУ У РІЗНИХ НАПРЯМАХ ПСИХОТЕРАПІЇ
Переглядів: 9 |
Соломія Дідоха , Оксана Марциняк-Дорош
ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ТИПОВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 106 |
Алла Мірошкіна , Оксана Марциняк-Дорош
ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ ЯК ЧИННИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 41 |
Тетяна Калініна
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів: 60 |
Олена Чиханцова
СИСТЕМНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 36 |
Олександра Шатілова
«ТІНЬОВЕ» АКМЕ: КАР’ЄРА ТОРГОВЦІВ ЛЮДЬМИ І НАРКОТИКАМИ
Переглядів: 10 |
Elena Tkachenko , Adil Adjakar
INTER-DISCIPLINARY AND INTRA-DISCIPLINARY INTEGRATION AND TYPOLOGICAL ASPECTS: THEORETICAL DATA AND APPLIED SIGNIFICANCE
Переглядів: 9 |
Anna Voitiuk; Tetyana Litovchenko (Науковий керівник)
THE PROBLEM OF SLEEP DISORDERS IN YOUNG MEN WITH EPILEPSY
Переглядів: 16 |
Olenа Grishyna , Olena Menkus
VITAMIN D3 STATUS AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS INCIDENCE AND OUTCOME
Переглядів: 5 |
Олена Ковальчук ; Катерина Педоренко , Світлана Ковальчук (Науковий керівник)
ТАТУЮВАННЯ ТА БІЛЬ
Переглядів: 17 |
Олена Бородай ; Тетяна Літовченко (Науковий керівник)
ХРОНІЧНИЙ НЕЙРОПАТИЧНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ НЕЙРОПАТІЯХ ТА ПЛЕКСОПАТІЯХ
Переглядів: 3 |
Тетяна Дорофєєва
ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
Переглядів: 20 |
Альфія Дейнеко , Михайло Марченков , Олеся Шевчук
ПРОЦЕС БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 16 |
Олена Мельник , Андрій Мельник
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 7 |
Андрій Мельніков , Віктор Шинкарук
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА
Переглядів: 13 |
Svitlana Aleinyk , Zhanna Polova
EFFECT OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES CONCENTRATION ON THE VIABILITY OF LACTOBACILLI IN COMPOSITION OF PESSARIES
Переглядів: 6 |
Олександра Горошко , Олександр Захарчук , Марта Матущак , Марія Ежнед , Віра Драчук
ЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Переглядів: 22 |
Аліса Лукашенко
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЛОНДОНІ
Переглядів: 16 |
Іванна Чобіт ; Андрій Харук (Науковий керівник)
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У ЗАПРОВАДЖЕННІ СТРУКТУР CIMIC
Переглядів: 25 |
Лариса Снігир
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ ЯПОНІЇ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ТОКУГАВА
Переглядів: 21 |
Оксана Гавеля , Олександра Гавеля
КРОСКУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДИМ ПОКОЛІННЯМ УКРАЇНИ
Переглядів: 13 |
Василь Коцан
МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ПОШИРЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ
Переглядів: 25 |
Леся Романюк
МУЗИЧНІ ТОВАРИСТВА ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ ГАЛИЧИНИ
Переглядів: 7 |
Владислав Бабенко ; Надія Сенчило-Татліліоґлу (Науковий керівник)
СТАНОВЛЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР
Переглядів: 15 |
Роман Хардель ; Віталій Виздрик (Науковий керівник)
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ІСТОРИЧНУ СВІДОМІСТЬ У ХОДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 20 |
Петро Саньков , Наталя Ткач , Вадим Захаров , Єлизавета Гоголюк ; Юрій Захаров (Науковий керівник)
ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРИМІЩЕННЯХ МАГАЗИНУ АТБ НА РОБОЧІ МІСЦЯ ПЕРСОНАЛУ І ПРИЛЕГЛІ ЖИТЛОВІ ТЕРИТОРІЇ
Переглядів: 27 |
Тетяна Русевич
ПРИЙОМИ ВІЗУАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ ЦЕНТРІВ
Переглядів: 16 |
Анастасія Квецко ; Олександр Плахотнюк (Науковий керівник)
ВІДОБРАЖЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
Переглядів: 9 |
Ганна Хмара ; Т. Гусарчук (Науковий керівник)
ДОМАШНЄ МУЗИКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Переглядів: 20 |
Валерія Бойко
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНОСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ ПРИЙОМ У МИСТЕЦТВІ: ВИСТАВКА, ПОКАЗ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Переглядів: 6 |
Єлизавета Гоголюк , Аліна Москаленко , Діана Шаїнська , Петро Саньков
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХРАМОВОЇ ФРЕСКИ
Переглядів: 7 |
І. Темченко
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ДЖАЗУ
Переглядів: 16 |
Павло Хмара
ІСТОРИЧНО-ІНФОРМОВАНЕ ВИКОНАВСТВО, ЙОГО МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ У ВИЩИХ МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 17 |
Роман Шапар , Галина Ткаченко
ІСТОРІЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ
Переглядів: 11 |
Христина Береговська
МЕКСИКАНСЬКИЙ ВЕКТОР ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ВАСИЛЯ КУРИЛИКА: МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ (1950-1951)
Переглядів: 17 |
О. Мальцева
МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ УСВІДОМЛЕНОЇ КООРДИНАЦІЇЇ РОБОТИ ВОКАЛЬНОГО АПАРАТУ
Переглядів: 4 |
Ольга Квецко
РОЛЬ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 23 |
Мирослава Мельник
СИНТЕЗ ЦИРКОВИХ ТА ЕСТРАДНИХ ПРИЙОМІВ У ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПЦІЇ РЕЖИСЕРІВ ШОУ
Переглядів: 21 |
Володимир Фішер
СТЕНДАП ЯК СПЕЦИФІЧНА ХУДОЖНЯ ФОРМА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 23 |
Наталія Скляренко ; Марина Колосніченко (Науковий керівник)
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРАДИГМИ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Переглядів: 9 |
Артем Приходько
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПЕРАТОРСЬКІЙ РОБОТІ
Переглядів: 7 |