I International Scientific and Theoretical Conference «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES»
I International Scientific and Theoretical Conference «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 12.03.2021 • Вільнюс, LTU

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство.
Том 2: Ветеринарні науки; Видавництво та поліграфія; Загальна механіка та механічна інженерія; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Релігієзнавство та богослов’я; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія.
Том 3:
Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63821-669-8 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2 Volume 3
Ю. Коляда , В. Кравченко , Т. Кравченко
ДИСКРЕТИЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 17 |
Юлія Лошакова
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ
Переглядів: 13 |
Микола Коваленко , Алла Руснак
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ПРІОРИТЕТНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 11 |
Олександр Ємельянов
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВЕЛИЧИНУ ЇХ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Переглядів: 17 |
Ірина Романчук , Катерина Трендюк , Ігор Грибик
ОЦІНКА ЯКОСТІ СМАРТФОНІВ SAMSUNG, iPHONE, XIOME
Переглядів: 23 |
Оксана Юринець , Олег Кузьмін
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 26 |
Інна Жук
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФІСКАЛЬНИХ РИЗИКІВ НА ПРОГНОЗНІ БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 5 |
Ніна Дрокіна , Наталія Недопако
ІНТЕРАКТИВНИЙ КОНТЕНТ В ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 13 |
Наталья Трушкина , Юлия Шкригун
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ЛИТВЕ
Переглядів: 21 |
Alla Sokolova , Тetiana Ratoshniuk , Мykhaylo Маrtynyuk
IMPLEMENTATION OF TOURIST OPPORTUNITIES AS A STRATEGIC LANDMARK OF RURAL AREA DEVELOPMENT
Переглядів: 8 |
Олена Гурман , Крістіна Бульвінас
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів: 34 |
Олена Гурман , Анастасія Крулик
УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 23 |
Олена Гурман , Анастасія Лукащук
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 23 |
Яніна Наконечна ; Л. Мілімко (Науковий керівник)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ДОГОВІРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 27 |
О. Хохлов
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Переглядів: 625 |
Vadym Korshenko , Dmytro Pashniev
THE USE OF DISTANCE LEARNING IN THE PERSONNEL TRAINING FOR THE LAW ENFORCEMENT FORCES OF UKRAINE
Переглядів: 23 |
Людмила Позднякова , С. Поздняков
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
Переглядів: 10 |
Іванна Кульбанська , Анатолій Гойчук , Марина Швець
ВІТАЛЬНІ ОБЛІГАТИ В ПАТОЛОГІЯХ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН УКРАЇНИ
Переглядів: 36 |
Viкtor Ratoshniuk , Ivan Ratoshniuk , Viktor Ratoshniuk
PRODUCTIVITY OF FIELD CROPS IN CROP SIZE DEPENDING ON SOIL TREATMENT AND FERTILIZER
Переглядів: 9 |
В. Халак , О. Бордун
АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ЇХ ЗВ’ЗОК З ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ І ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ УНІВЕРСАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ
Переглядів: 9 |
Ірина Залізко ; Неля Кийко (Науковий керівник)
ОЦІНКА ВТРАТ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В НАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ
Переглядів: 18 |
Сергій Нагорний , Олександр Науменко , Ольга Чалая , Юрій Криворучко
ОБ’ЄМНО - ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ БЕЗПРИВ'ЯЗНОГО УТРИМАННЯ КОРІВ
Переглядів: 20 |
Ольга Тихенко
КАДАСТРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 84 |
Руслан Тихенко , Іван Опенько , Олександр Шевченко , Олексій Жук
РОЛЬ АГРОЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Переглядів: 29 |
Andriy-Igor Buzun
DEVELOPMENT OF «StopASFmix» BIOSAFETY SYSTEM FOR COMMODITY PIGGERY OF UKRAINE
Переглядів: 19 |
Юрій Ордін , Ігор Плахотнюк
ПРОФІЛАКТИКА СУБІНВОЛЮЦІЇ МАТКИ У КОРІВ СЕЛЕНОВМІСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Переглядів: 15 |
Дарина Баранова ; Василь Скиба (Науковий керівник)
ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОРЕКТНІСТЬ ЗЧИТУВАННЯ МАРКЕРІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Переглядів: 7 |
Ірина Сталінська , Людмила Баєва
ТЕКСТИЛЬНІ ВІДХОДИ ЯК РЕСУРСОЦІННІ МАТЕРІАЛИ
Переглядів: 13 |
Уляна Свередюк ; Ярослав Гарасим (Науковий керівник); Володимир Ткачук , Ігор Новицький (Науковий керівник)
ЧОРНІ І БІЛІ ГОЛОСИ ЗОМБОТЕХНОЛОГІЙ НЕОБМЕЖЕНОЇ КАЛОКАГАТИЧНОСТІ І КЛАСИКА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ (ДО 150-РІЧЧЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)
Переглядів: 31 |
Максим Делембовський
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Переглядів: 8 |
Юрий Митин
СИНТЕЗ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ МАНЕВРА НА РАСХОЖДЕНИЕ СУДОВ В МОРЕ
Переглядів: 25 |
Ірина Павлова , Надія Куць
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОБІЛЬНОГО АВТОСЕРВІСУ
Переглядів: 8 |
Aliona Matiychak
RECEPTION VS CONVERGENCE: PHILOSOPHY IN LITERARY FICTION
Переглядів: 16 |
Віра Сліпецька
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ГНІВУ, СТРАХУ, НЕНАВИСТІ У СУЧАСНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ГАЗЕТАХ THE GUARDIAN, УКРАЇНСЬКА ПРАВДА, ЖУРНАЛІ THE NEW YORKER)
Переглядів: 14 |
Вікторія Самохіна , Світлана Тарасова
ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ: КРЕАТИВНІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ
Переглядів: 49 |
Liudmyla Hapon
ICE-BREAKERS AT AN ENGLISH LESSON: HOW TO EXCITE THE CURIOSITY OF PUPILS IN A NEW TOPIC
Переглядів: 42 |
Ірина Жигора , Валерій Жигора
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 22 |
Ірина Жовтоніжко
ВІДМІННОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів: 8 |
Oksana Isayeva
ADVANCED CRITERIA IN TRAINING FUTURE PHYSICIANS
Переглядів: 9 |
Оксана Костащук
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 9 |
Лідія Лавріненко
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 13 |
Микола Люшин
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 17 |
Олена Омельчук , Михайло Матвієнко , Тамара Крик
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЩОДО РОЗРОБКИ ІНСТРУКТАЖІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ У ВОДНОМУ ТУРИЗМІ
Переглядів: 18 |
Юлія Руденко , Людмила Сіробаба
НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМ МЕТОДАМ АНАЛІЗУ В СОЦІОЛОГІЇ У КОЛЕДЖАХ
Переглядів: 19 |
Юлія Федурко-Попик ; Олена Квас (Науковий керівник)
РІЧНІ ЗВІТИ ГІМНАЗІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 24 |
Олена Цільмак
МЕТОДИКА ТРАДИЦІЙНО-ЕВРИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНОГО ТИПУ НАВЧАННЯ
Переглядів: 20 |
Diana Voloshyna , Olga Sukacheva
SELF-ESTIMATION AMONG MEDICAL SCHOOL STUDENTS
Переглядів: 15 |
Андрей Кернас
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Переглядів: 10 |
Iрина Михайлошина ; В. Луньов (Науковий керівник)
ПСИХОСОМАТИЧНI АСПЕКТИ ПРИ СИНДРОМI ДИСФУНКЦII СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА (СНЩС)
Переглядів: 9 |
Наталя Пилипенко
ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 17 |
Таїса Кириленко , Ілля Чанчиков
ВОЛЬОВА КООРДИНАТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 5 |
Олександра Шатілова
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ПЕРСПЕКТИВ СТУДЕНТІВ-МИТНИКІВ
Переглядів: 17 |
Тамара Вацеба , Любов Соколова , Володимир Пушкарьов
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЖИРІННЯ ТА РІВНЯ ІНСУЛІНУ КРОВІ НА АКТИВАЦІЮ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ PI3K/AKT/MTORС1 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА В ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Переглядів: 16 |
Ганна Вишнякова , Олена Покас
ЕТІОЛОГІЯ ПОШИРЕНОСТІ ЗБУДНИКІВ РАНОВИХ ІНФЕКЦІЙ У 2020 Р.
Переглядів: 9 |
Гулбахор Жураева
ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА
Переглядів: 23 |
Л. Зварич , Е. Зварич
РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ПРИ СТЁРТЫХ ФОРМАХ ГИПЕРАДРОГЕНИИ. НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?
Переглядів: 7 |
Оксанаі Качмар , Ольга Литвинова
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА СТРАТЕГІЯ: КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 40 |
Назар Копитько , Євгенія Енес ; Наталія Тронь (Науковий керівник)
ВПЛИВ ПСИХОСОМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 13 |
Nataliia Malachkova, Nelia Kryvetska , Volodymyr Kryvetskyi
THE COURSE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA KERATITIS, ASSOCIATED WITH CONTACT LENS, IN THE EXPERIMENT: MICROBOLOGICAL ASPECT
Переглядів: 9 |
Sergii Kulishov
QUANTUM GENETIC ALGORITHM OF CONSUMPTION SYNDROMES DIAGNOSIS AS RISK FACTORS OF MULTIMORBIDITY
Переглядів: 27 |
Сніжана Дорощук , Наталія Маліновська , Олена Гайдай , Максим Дорощук
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСЛЕКСІЇ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
Переглядів: 26 |
Ортик Исмоилов, Малика Камалова, Тураев Анваршед , Севара Махмудова
КРАТКО ОБ АНАТОМО–ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХСТОПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КОMПЛЕKСНЫХ УПРАЖHЕНИЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЛOСKОСTОПИЯ
Переглядів: 43 |
Heorhii Revenko
SEROPREVALENCE OF TETANUS IMMUNITY AMONG HIV-INFECTED ADULTS
Переглядів: 8 |
Маргарита Слєпченко , Яна Колесник
ВПЛИВ ЛАТЕНТНОЇ ЦМВ ІНФЕКЦІЇ, ЯК НЕЗАЛЕЖНОГО ПРЕДИКТОРА НА КЛІНІКУ ГОСТОРОГО РОТАВІРУСНОГО ГАСТРОЕНТЕРИТУ
Переглядів: 9 |
Тулкин Зойиров, Парвиз Усманов, Рахматилло Усманов, Алим Тураев
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НА ПРООКСИДАТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ
Переглядів: 16 |
Сніжана Фейса
ВІДДАЛЕНИЙ ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ НА ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРЕДІАБЕТОМ
Переглядів: 4 |
Mariya Pokidko , Tetiana Formanchuk , Vitaliy Katsal , Viktor Yurchak
POSSIBILITIES OF USING MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN COMPLEX TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS
Переглядів: 10 |
Н. Хабилов , С. Шарипов
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ВРАЧААМИ-СТОМАТОЛОГАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Переглядів: 33 |
Гуломидин Ходжиматов , Хабибулло Хамдамов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С КОЛОСТОМАМИ
Переглядів: 22 |
Дилшод Худойбердиев
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА ОДНОМЕСЯЧНЫХ БЕЛЫХ КРЫС
Переглядів: 140 |
Iryna Yastremska, Taras Dobrianskyi; Mykola Shved (Науковий керівник)
DISTINCTIVE CLINICAL AND CARDIO-METABOLIC CHARACTERISTICS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH COMORBID METABOLIC SYNDROME
Переглядів: 7 |
Anastasiia Fisun ; Olha Morozova (Науковий керівник)
THE HISTORY OF THE ELECTION SYSTEM OF THE PEOPLE'S COURT IN THE UKRAINIAN SOCIALIST SOVIET REPUBLIC
Переглядів: 10 |
Юліана Баланюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ В АНТИЧНОМУ СВІТІ
Переглядів: 16 |
Борис Гаврилюк
МУРАЛАРТ ТА СТРІТАРТ В УКРАЇНІ. ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ
Переглядів: 47 |
Алла Чернявська
ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ
Переглядів: 8 |
Юрій Горбань
КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: НОРМИ, ПРАВОВИЙ АСПЕКТ, ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 109 |
Наталія Дмитренко ; Людмила Міляєва (Науковий керівник)
ВІДМІННОСТІ В ІКОНОГРАФІЇ СЮЖЕТУ ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ В МИСТЕЦТВІ ВІЗАНТІЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ IX – XIV СТОЛІТЬ
Переглядів: 15 |
Ірина Караєва ; Антоніна Гурбанська (Науковий керівник)
«ЖОВТИЙ КРОМ» ОЛДОСА ГАКСЛІ ЯК ЗРАЗОК МОДЕРНІСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ДО 100-РІЧЧЯ РОМАНУ)
Переглядів: 12 |
К. Катріченко ; О. Васіна (Науковий керівник)
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД В ДИЗАЙН-ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ УЧНІВ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ ТА АУТИСТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Переглядів: 14 |
Христина Ковалюк
ВИКОРИСТАННЯ СКЛЯНОГО ПОСУДУ У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ
Переглядів: 3 |
Kateryna Matvieieva ; Тetiana Humeniuk (Науковий керівник)
MODERN UKRAINIAN THEATRICAL CULTURES: SPECIFICITY OF ARTISTIC TRADITION STAGE IMPLEMENTATION
Переглядів: 7 |
О. Новікова
КИТАЙСЬКА КЕРАМІКА У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
Переглядів: 12 |
Марина Протас
PABLIC ART ЯК ПАСТІШ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 18 |
Маргарита Пугаченко , Олег Кардаш
СКЛЯНІ ПРИКРАСИ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ПРОВІДНИХ МУЗЕЯХ ЛЬВОВА
Переглядів: 11 |
Iryna Dydiv
ASSESSMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF LVIV REGION
Переглядів: 20 |
Василь Ігнатишин , Адальберт Ігнатишин , Моніка Ігнатишин , Сергій Вербицький , Тібор Іжак
СУЧАСНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ ТА СЕЙСМІЧНІСТЬ РЕГІОНУ: КІНЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 115 |
Оксана Кохан , Галина Занкович
ВПЛИВ ПОВЕРХHЕВИХ ЧИННИКІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДИ «БЛАКИТНОГО ОЗЕРА» КРОСНЕНСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Переглядів: 10 |
Роман Скабара
РЕҐІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 58 |
Ірина Ситник
ТВОРЧА СПАДЩИНА ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ У ВИДАННЯХ 2000-Х РОКІВ
Переглядів: 12 |