II International Scientific and Theoretical Conference «THE DRIVING FORCE OF SCIENCE AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT»
II International Scientific and Theoretical Conference «THE DRIVING FORCE OF SCIENCE AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT»

II Міжнародна науково-теоретична конференція • 20.08.2021 • Ковентрі, GBR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Право та міжнародне право; Пожежна та цивільна безпека; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Загальна механіка та механічна інженерія; Електроніка та телекомунікації; Енергетика та енергетичне машинобудування; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Філологія та журналістика.
Том 2: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія;
Медичні науки та громадське здоров’я; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-68524-918-2 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
В. Почерняєв , Т. Кадацька
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ
Переглядів: 8 |
Iryna Markovych
NEUROECONOMICS AS A SYNTHESIS OF ECONOMICS, PSYCHOLOGY AND NEUROBIOLOGY
Переглядів: 7 |
Farangiz Ibragimova , Umida Sharipova
IMPACT OF THE INTERNET ON INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Переглядів: 13 |
Pavlo Dziuba
VALUE INVESTING PARADIGM: AN ALTERNATIVE APPROACH TO INTERNATIONAL PORTFOLIO INVESTING
Переглядів: 2 |
Олена Данилович , Олександр Ємельянов
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 11 |
Олександр Ємельянов
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ДОЦІЛЬНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ
Переглядів: 8 |
Галина Єршова
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Переглядів: 12 |
Вікторія Рубежанська , Анна Байрачна
СПЕЦИФІКА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 4 |
Іhor Hrabovych ; Nestor Shpak (Науковий керівник)
CREATION OF «SMART ENTERPRISE» - THE REQUIREMENT OF MODERNITY IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Переглядів: 10 |
Андрій Каркач , Тетяна Семигіна
«ДОРОСЛЕ КОХАННЯ»: СЕКСУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ
Переглядів: 15 |
Paulina Kuchta-Leśniak, Jadwiga Kucia
TRACEOLOGY - IMPORTANCE, OBTAINING AND SECURING FORENSIC TRACES AND RESEARCH METHODS
Переглядів: 21 |
Aliev Tilepbay , Aysulu Ametova
ISSUES OF LIABILITY FOR INVOLVEMENT OF A MINOR IN ANTISOCIAL BEHAVIOR AND CRIME IN THE CRIMINAL LAW OF SOME FOREIGN COUNTRIES
Переглядів: 5 |
Марина Міхровська
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 15 |
Андрій Бочковський , Наталя Сапожнікова
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СУОПП
Переглядів: 7 |
Тетяна Бойко , Дар’я Лаханська
ВИКОРИСТАННЯ НІШЕВИХ КУЛЬТУР В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА ХЕРСОН
Переглядів: 6 |
С. Сапаров
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
Переглядів: 4 |
Liliia Khaidarova , Serhii Matkivskyi
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF CONTAMINATION PARAMETERS OF THE BOTTOMHOLE FORMATION ZONE ON THE PRODUCTIVITY OF GAS WELLS
Переглядів: 3 |
Володимир Дудніков
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ ПОВОРОТУ ЛОПАТЕЙ ВІТРОКОЛЕС
Переглядів: 3 |
О. Савицький
ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО РЕЗОНАНСУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Переглядів: 16 |
Євген Прокопенко , Віктор Чумак , Андрій Шишацький
МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ТА ПАРАМЕТРАМИ ЗАВАДОЗАХИСТУ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 5 |
Oksana Shevchuk, Julia Savchuk
STUDY OF PASSENGER TRAFFIC IN MEDIUM-SIZED CITIES
Переглядів: 17 |
Nataliia Atamas
IONIC LIQUIDS IN OPTICAL BIOSENSOR TECHNOLOGIES
Переглядів: 33 |
Svitlana Vasylyuk , Dmytro Zaitsev
APPLICATION OF SOLITON SOLUTION THEORY TO PULSE WAVE MODELING
Переглядів: 4 |
Svitlana Rudikevych
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER OF MATHEMATICS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: THEORETICAL ASPECT OF THE PROBLEM
Переглядів: 2 |
Тетяна Веретюк
ІГОР МУРАТОВ-ПУБЛІЦИСТ
Переглядів: 7 |
Rasima Asadzade
FEATURES OF C.WILSON’S EXISTENTIALISM IN THE NOVEL «THE MIND PARASITES»
Переглядів: 2 |
Віктор Четверик
ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ПЛОЩИНА ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ: ОКАЗІОНАЛЬНІ СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ)
Переглядів: 19 |
Руслана Барджадзе
ОСОБЛИВОСТІ МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Переглядів: 2 |
Валентина Бурак
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Переглядів: 15 |
Любов Ільницька
ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АНІМАЛІСТИЧНИХ РОБІТ ВІЛЬЯМА ТЕРНЕРА
Переглядів: 3 |
Тетяна Колесник
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 6 |
Володимир Кравець , Світлана Кравець
ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ФАМІЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 3 |
Лілія Куліненко
ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Переглядів: 7 |
D. Levkin, D. Guliieva
COMPETENCE APPROACH IN DISTANCE FORM OF LEARNING
Переглядів: 4 |
Софія Потюк
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 19 |
Ольга Кисла
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 3 |
Інна Черкесова
УКРАЇНСЬКА АБЕТКА ДЛЯ МАЛЮКІВ ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПАУЗИ СПОГЛЯДАННЯ У ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ
Переглядів: 6 |
Євгеній Жилинський ; Олексій Чоботар (Науковий керівник)
ЛЕКСИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ОСОБИСТІСНОГО ПОРТРЕТУВАННЯ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Переглядів: 2 |
Наталія Шевченко
РОЛЬ ВИХОВНОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 3 |
Альона Шкодин
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ
Переглядів: 2 |
Varuni Upadhya
MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME: SIGNS AND SYMPTOMS
Переглядів: 6 |
Nodirjon Zokirov
NEW ECHOCARDIOGRAPHY ELEMENTS OF PATENT DUCTUS ARTERIOUSUS IN PRACTICE
Переглядів: 18 |
Александр Савичук , Евгения Зайцева , Анна Шаповалова
ЭРОЗИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Переглядів: 11 |
Дилнавоз Юлдашева , Ибодат Аслонова , Зарнигор Насирова , Шахриноз Гуломова
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИНИ МОРФОЛОГИК МАНЗАРАСИНИНГ РЕФЛЮКСАТ МУҲИТИГА БОҒЛИҚЛИГИ
Переглядів: 13 |
Valeriia Motuz
DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF SOCIAL INFORMATION
Переглядів: 2 |
Тетяна Русевич
СЕМАНТИКА САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Переглядів: 5 |