I International Scientific and Theoretical Conference «THEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE»
I International Scientific and Theoretical Conference «THEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 23.04.2021 • Краків, POL

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарні науки; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Електроніка та телекомунікації; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна та програмна інженерія; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки.
Том 2: Філологія та журналістика; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія;
Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63848-594-0 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
Олександр Ємельянов
ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 28 |
Оксана Юринець
ЗАХОДИ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК РІЗНОВИД ІНВЕСТИЦІЙНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 12 |
Оксана Коник
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ УКРАЇНИ
Переглядів: 8 |
Р. Грицко , І. Фуртак , О. Грицко
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВИМИ ЗАХОДАМИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 23 |
Baxram Khudaybergenov
ACTUAL PROBLEMS ESTABLISHMENT OF JUDICIAL CONTROL OVER THE INITIATION OF A CRIMINAL CASE
Переглядів: 22 |
Інна Томчук , Ірина Гакало
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА «ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТА» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Переглядів: 17 |
Андрій Бочковський , Наталя Сапожнікова
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ ПРОЯВІВ «ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА» В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Переглядів: 83 |
Askar Kholliyev , Umida Norboyeva , Bakhtiyor Jabborov
ALL ABOUT THE WATER SUPPLY OF COTTON
Переглядів: 11 |
Askar Kholliyev , Elbek Qodirov , Oltinbek Ramazonov
SALT RESISTANCE, WATER EXCHANGE AND PRODUCTIVITY OF COTTON
Переглядів: 24 |
А. Можняк , Є. Єгорова ; І. Ластовська (Науковий керівник)
ЗАЖИТТЄВА ОЦІНКА БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД
Переглядів: 16 |
Олександра Шкарупа ; Олена Бордюгова (Науковий керівник)
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН В ОЗЕЛЕНЕННІ ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Переглядів: 9 |
Петро Каркач , Михайло Костюк , Юрій Машкін
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА ІНДИКІВ РІЗНИХ ПОРІД
Переглядів: 12 |
Вікторія Бойко
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО НАНОМЕТАЛОГЛОБУЛІНОВОГО ПРЕПАРАТУ НА ОРГАНІЗМ ПОРОСЯТ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Переглядів: 30 |
Katerina Dolzhko , Yurii Beznosyk , Liudmyla Bugaieva
MODELING OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF METHANOL SYNTHESIS PRODUCTION
Переглядів: 16 |
Наталья Дмитренко , Сергей Вдовенко
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРЕНХИМНЫХ ТКАНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ СУШКЕ
Переглядів: 12 |
Алла Хоценко
ОПТИМІЗАЦІЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ПОВІТРЯ
Переглядів: 8 |
Бехзод Абдурахманов
ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СУДОЧЬЕГО ПРОГИБА
Переглядів: 18 |
Раед Аль-Дандал , Наталія Онищенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 18 |
Олег Гвоздевич
ПРО ВИДОБУТОК НАФТИ НА БОРИСЛАВСЬКОМУ РОДОВИЩІ 120 РОКІВ ТОМУ
Переглядів: 14 |
Олена Новикова , Євген Каплун
ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК БІЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НАДШИРОКОСМУГОВИХ ДЗЕРКАЛЬНИХ АНТЕН
Переглядів: 12 |
Віктор Харчишин , Володимир Бітюцький , Олександр Мельниченко , Михайло Злочевський , Юлія Мельниченко , Любов Онищенко
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ
Переглядів: 52 |
Микита Рябовол ; Ігор Шостак (Науковий керівник); Ігор Шубін
МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ТА ЇХ СКЛАДНІСТЬ ДЛЯ ЗАДАЧ КВАЛІМЕТРІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ
Переглядів: 13 |
Нікіта Ніколаєв , Наталія Федорова
АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ SMART CITY ДО ІСНУЮЧОЇ ЗАСТАРІЛОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
Переглядів: 12 |
А. Абдирахимов
РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С КОНВЕКТИВНЫМ ПЕРЕНОСОМ
Переглядів: 6 |
Абдурахим Пардабаев , Кахрaмон Азимов , Хасан Абдиев , Исомиддин Акабоев
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СУММИРОВАНИЕ, ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ
Переглядів: 10 |
B. Sadikova
ITALYAN PAREMIOLOGIYASIDA ANTONIMIK KORRELIYATSIYALI MAQOLLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI
Переглядів: 7 |
Лариса Леонтіївна
SIMULATION-BASED EDUCATION AS AN EFFECTIVE WAY TO DEVELOP SPEAKING SKILLS
Переглядів: 10 |
Наталія Богданова
ФУНКЦІЇ ІНФІНІТИВА В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «СРІБНЕ МОЛОКО»)
Переглядів: 7 |
Тетяна Жиденко , Євгенія Харченко ; Ірина Полякова (Науковий керівник)
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 27 |
Людмила Заїкіна
ТЕКСТИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКСИ ІДЕОЛОГЕМ
Переглядів: 20 |
Юлія Зайченко
РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ
Переглядів: 6 |
Олександр Ілясов
ІСТОРІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ТА РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОПИСУ
Переглядів: 25 |
Anna Nypadymka
MEME AS A MULTIMODAL LINGUISTIC TOOL IN PSYCHOLOGICAL INTERNET-DISCOURSE
Переглядів: 18 |
Assylgul Gabdullina , Nurlan Akperov
IMPROVING CREATIVE THINKING OF STUDENTS BASED ON NEW LEARNING STANDARDS OF EDUCATION OF SECONDARY SCHOOL
Переглядів: 8 |
Onorxol Amanova
TURLI XIL O’QITISH STRATEGIYASI ORQALI DARSLARNI YANADA SAMARALI TASHKIL ETISH
Переглядів: 12 |
D. Choriyev
YOSH FUTBOLCHILARNI MUSOBOQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH
Переглядів: 38 |
Раъно Джураева
ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА МОБИЛ ИЛОВАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Переглядів: 17 |
Віра Драгунова
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 16 |
Анастасія Осипенко ; Ю. Лимар (Науковий керівник)
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ ДИТИНИ
Переглядів: 74 |
Мунисхон Ризаева
БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШДА ЎЙИН ФАОЛИЯТИНИНГ УСТИВОРЛИГИ
Переглядів: 11 |
Марина Хмара
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Переглядів: 21 |
Zafar Rakhmonov , Habiba Rahmonova , Mohinur Daminova , Jaloliddin Daminov
MORPHOFUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE FATER'S PAPILLA
Переглядів: 34 |
М. Асадуллаев , Г. Рахимбаева , Н. Вахабова , Ш. Жангиров
ЎТКИР ИШЕМИК ИНСУЛЬТ РИВОЖЛАНИШДАГИ ПАТОГЕНЕТИК МЕХАНИЗМЛАР
Переглядів: 41 |
М. Асадуллаев , Г. Рахимбаева , Н. Вахабова , Ш. Жангиров
ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ СРЕДИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 40 |
Тетяна Золотарьова , Марія Бринза ; Олександр Більченко (Науковий керівник)
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕНННЯ ІНТЕРВАЛУ QTс В РОЗВИТКУ РЕЦИДИВІВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ПАЦІЄНТІВ З ХСН ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
Переглядів: 17 |
К. Саидмуродов , Ш. Ибрагимов
СОПРЯЖЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА У ЛИЦ СТАРШЕ 27 ЛЕТ
Переглядів: 10 |
Світлана Лукащук , Ольга Лемко
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ COVID-19 ПІД ВПЛИВОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАЛЬНИКА EQ-5D-5L
Переглядів: 57 |
Яна Шаповалова , Юлія Тернопол ; Мар’яна Древаль (Науковий керівник)
НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ. КОКСОХІМ НА ХАРКІВЩИНІ
Переглядів: 6 |
Vosil Khaydarov , Maftuna Pardayeva
IMMUNE BOOSTER MEDICINES
Переглядів: 15 |
Ахрорхуджа Юнусходжаев , Восил Хайдаров , Фируза Максудова
ФАРМАЦЕВТИКА СОҲАСИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШДА “HEALTH CARE” КОРХОНАСИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ
Переглядів: 8 |
Роман Брюханов
ГЛАДІАТОРСЬКІ ШКОЛИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ У РИМСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
Переглядів: 78 |
Владислав Бутенко ; Валентин Іваненко (Науковий керівник)
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНО-ГІМНАСТИЧНИХ СЕКЦІЙ УРСР У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ
Переглядів: 14 |
Михайло Гаврилюк
ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ М. П. ДРАГОМАНОВА
Переглядів: 56 |
Наталія Шпитковська ; Олексій Роготченко (Науковий керівник)
ЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ, ЯК КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 25 |
Руслана Ваврик
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ
Переглядів: 16 |
Юрій Горбань
ПРОДУКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 31 |
Ярослав Якубенко
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ У БІБЛІОТЕКАХ: БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
Переглядів: 33 |
Ярина Лисун
ПРОБЛЕМА ПЕРИФЕРІЙНОСТІ МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ У XVIII СТ. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ
Переглядів: 6 |
Олена Спіліоті
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ»
Переглядів: 12 |
Ірина Арсененко , Ірина Донець , Лариса Донченко , Олег Байтеряков , Ольга Левада , Наталя Коміссарова
ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЯК ОСНОВА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 28 |