I International Scientific and Theoretical Conference «THE PROCESS AND DYNAMICS OF THE SCIENTIFIC PATH»
I International Scientific and Theoretical Conference «THE PROCESS AND DYNAMICS OF THE SCIENTIFIC PATH»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 26.02.2021 • Афіни, GRC

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Загальна механіка та механічна інженерія; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки.
Том 2:
Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Релігієзнавство та богослов’я; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63821-673-5 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume 1 Volume 2
Ганна Умерова
ВИТРАТИ І СОБІВАРТІСТЬ: СУТНІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
Переглядів: 37 |
Роман Дудин , Оксана Багацька , Михайло Фітак
ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ У ПАРКОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
Переглядів: 21 |
Oleh Fedotov
INFLUENCE OF THE LITERATURE ON CARBON NUTRITION ON STRAIN GROWTH AND CATALASE ACTIVITY Р-01 PLEUROTUS OSTREATUS
Переглядів: 8 |
Олександр Угольніков
ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ СТАНІВ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З НЕВИЗНАЧЕНОСТЯМИ
Переглядів: 20 |
Роман Скабара
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ
Переглядів: 30 |
Дмитро Гаврась , Олександр Ємельянов
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПЕРЕВАЖНО ІНТЕНСИВНОГО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ ГАЛУЗІ
Переглядів: 25 |
Олена Баланська , Олександр Ємельянов , Володимир Мельник
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
Переглядів: 53 |
Юлія Хорошун
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Переглядів: 32 |
Анатолій Дем’яненко , Вікторія Гурідова , Дмитро Клюшник
МЕХАНІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ДЕЯКІ АНАЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ ПРУЖНИХ ОБ’ЄКТІВ З РУХОМИМ ІНЕРЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Переглядів: 14 |
Юрій Комишнюк ; Володимир Лисенко (Науковий керівник)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 21 |
Олександр Сєвєрінов , Олексій Коломійцев , Дмитро Голубничий , Вячеслав Третяк , Андрій Власов , Богдан Крук , Андрій Никорчук
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АНАЛІТИКИ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА СУТНОСТЕЙ
Переглядів: 22 |
Bogdan Gavelya
STATE AND POLICE CONTROL AND CENSORSHIP SUPERVISION OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF THEIR INFLUENCE ON THE CULTURAL DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN POPULATION AT THE END OF THE XVIII-XIX CENTURIES
Переглядів: 35 |
Христина Береговська
АРХЕТИП САМОСТІ ТА САМОТНОСТІ У МАЛЯРСТВІ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО МИСТЦЯ ВАСИЛЯ КУРИЛИКА
Переглядів: 21 |
Alexander Sergienko , Julia Subotina , Vadim Ivanchenko
STRATEGY FOR POSITIONING AGRICULTURAL PRODUCTS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
Переглядів: 8 |
Viktoriia Horoshko
REHABILITATION MASSAGE DURING THE RECOVERY PERIOD AFTER CORONAVIRUS INFECTION
Переглядів: 361 |
M. Danyliuk
АCUTE CHOLECYSTITIS IN ELDERLY AND SENILE PEOPLE
Переглядів: 5 |
Mariia Koteliukh ; Pavlo Kravchun (Науковий керівник)
CONTENTS OF INDICATORS OF THE ADIPOKINE SYSTEM IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH CONCOMITANT TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Переглядів: 8 |
Ігор Бойко , Гліб Лазаренко , Петро Литвин
МЕТОД ТЕСТУВАННЯ СУМІСНОСТІ МАТЕРІАЛУ ОРТОПЕДИЧНИХ ІМПЛАНТІВ З ОРГАНІЗМОМ РЕЦИПІЄНТА ЗА ДОПОМОГОЮ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ (АСМ)
Переглядів: 24 |
Khrystyna Nykolaichuk, Galyna Girnyk, Oksana Kuhta
REACTION OF SKIN AND ITS APPENDAGES TO THE TOXIC EFFECTS OF DRUGS USED FOR TREATMENT OF COVID-19
Переглядів: 10 |
І. Пилипчук , В. Флуд
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПОСЛІДУ ТА УРАЖЕННЯ ПЛОДА ВИКЛИКАНІ ВІРУСОМ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ
Переглядів: 6 |
Дарина Сердюк ; Людмила Кашуба (Науковий керівник)
СИМПТОМАТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ АФАЗІЇ У ДОРОСЛИХ
Переглядів: 151 |
Галина Стародуб , Надія Горяінова , Валентина Кубарова , Ольга Басова , Наталія Третяк , Алла Гордієнко
КОНЦЕНТРАЦІЯ ПРОЗАПАЛЬНОГО ЦИТОКІНУ - ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ Α (TNF-α ) ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ
Переглядів: 14 |
Valerii Danylenko
PROCESS APPROACH TO MANAGE CROP FARMING BUSINESS
Переглядів: 18 |
Alina Brychko, Ivan Lukavenko, Larysa Оdnodvorets
PERSONNEL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL AND MEDICAL INSTITUTIONS
Переглядів: 13 |
Михайло Матвієнко
ПОГЛЯДИ НА ПРАВОВУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ»
Переглядів: 14 |
Леся Маценко , Карина Шиян
МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАСТАВНИКА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ
Переглядів: 21 |
Ольга Сова
ОПАНУВАННЯ СТУДЕНТАМИ-ХУДОЖНИКАМИ ТЕХНІКИ СУХОЇ ПАСТЕЛІ НА ПЛЕНЕРІ
Переглядів: 25 |
Людмила Биркун , Віра Пономарова
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 137 |
Ірина Савка , Тетяна Яремко , С. Гульченко
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів: 10 |
Світлана Шевченко
РІЗНОВИД ТИПІВ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У 2011-2017 РОКАХ
Переглядів: 4 |
Наталія Кравчук , Дар’яна Мислінська
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 9 |
Олександр Ємельянов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ ПРИ ФІНАНСУВАННІ ЇХ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 24 |
Олена Златевич ; Олена Цільмак (Науковий керівник)
МЕТОДИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ
Переглядів: 37 |
Ірина Теличко ; Оксана Теличко (Науковий керівник); Юлія Чабаненко
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРАВОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 47 |
Анастасія Бойко
РОЛЬ КОГНІТИВНИХ СХЕМ У ФОРМУВАННІ ВІДЧУТТЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Переглядів: 9 |
Тарас Олійник ; Олег Хміляр (Науковий керівник)
ДИСТРУКТИВНА ДІЯ ФЕЙКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Переглядів: 85 |
Вікторія Панченко
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Переглядів: 19 |
Олександра Шатілова
НАБУТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ДОСВІДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НЕСПЛАТИ ПОДАТКІВ
Переглядів: 12 |
Ірина Яворська-Вєтрова
СИСТЕМА СТАВЛЕНЬ ЯК ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 20 |
Володимир Чернюк
НОВІТНЯ ЗБРОЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ЗГІДНО ПРОРОЦТВ БІБЛІЇ І ВІДКРИТИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Переглядів: 47 |
Екатерина Майорова , Мария Журибеда
КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АГРЕГАТАХ И УЗЛАХ САМОЛЕТОВ
Переглядів: 32 |
Н. Маматмусаева, А. Эрматов, Х. Зияев, Б. Сагдуллаев
ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Переглядів: 15 |
Марина Бєлова , Юлія Мейш
ПРО ДОСЯГНЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ
Переглядів: 7 |
Лариса Дузь
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПАРАДИГМА МУЗИЧНОГО ЗВО)
Переглядів: 13 |
Владимир Шедяков
ПОСТГЛОБАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ МИРОВ
Переглядів: 213 |