I International Scientific and Theoretical Conference «THE DRIVING FORCE OF SCIENCE AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT»
I International Scientific and Theoretical Conference «THE DRIVING FORCE OF SCIENCE AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 29.01.2021 • Ковентрі, GBR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини;
Том 2: Право та міжнародне право; І
нститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарні науки; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Загальна механіка та механічна інженерія; Автоматизація та приладобудування; Енергетика та енергетичне машинобудування.
Том 3: Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта.
Том 4: Педагогіка та освіта.
Том 5: Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63752-711-5 | European Scientific Platform | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

 
Serhiy Petrukha
AGRO-FOOD CLUSTERS: THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY PROBLEMS
Переглядів: 12 | Завантажень: 27
PDF
Світлана Марова, Валентина Токарева, Дмитро Солоха, Оксана Бєлякова
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ У МЕТОДИЦІ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИНЕНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 0 | Завантажень: 17
PDF
Olena Dymchenko, Olha Rudachenko
TRADE ACTIVITY OF UKRAINE: FEATURES OF EXPORT AND IMPORT
Переглядів: 2 | Завантажень: 23
PDF
Олександр Ємельянов
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУКУПНІСТЬ ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
О. Дишкантюк, Л. Потьомкін, К. Власюк
ЛОКАЛЬНІ ХАРЧОВІ СИСТЕМИ В РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ
Переглядів: 13 | Завантажень: 32
PDF
Тетяна Петрушка, Олександр Ємельянов, Катерина Петрушка
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН З УРАХУВАННЯМ ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Яна Бацунова, Дмитро Чайченко, Катерина Тюлькіна
ОЦІНКА СТАНУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОСТІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 34
PDF
Maryna Litsman; Hanna Yarovenko (Науковий керівник)
STATISTICAL ANALYSIS AND MODELING OF THE PROCESS OF DETECTING CREDIT CARD FRAUD
Переглядів: 0 | Завантажень: 50
PDF
Назар Добош, Олена Познякова
ВПЛИВ РЕФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 47
PDF
Оксана Кулик
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В ПЕРІОД НЕСТАБІЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Юлія Гриненко, І. Гриненко
ПОДАТКОВІ РИЗИКИ КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Тетяна Мельник, Олександр Красноштан, Олег Христофор
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИКИ В СЕКТОРІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРИМІСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Переглядів: 11 | Завантажень: 20
PDF
Олена Клібанська
ТЕНДЕНЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ БРЕНДІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Yuliia Serhiienko; Nina Avanesova (Науковий керівник)
SECURITY AS A GENERAL CATEGORY OF SCIENCE
Переглядів: 1 | Завантажень: 18
PDF
Valerii Danylenko
SUSTAINABILITY AND RELIABILITY INDICATORS, AND THEIR SIGNIFICANCE FOR A LOGISTICS SYSTEM
Переглядів: 0 | Завантажень: 16
PDF
Юлія Гуминюк, Ольга Трут
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 22
PDF
Наталя Гевчук, Наталія Жиляк
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ БАТЬКІВ, ЯК ПРИЧИНА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ДІТЕЙ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Соломія Кунинець
ЗНАЧИМІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ ДЛЯ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 36 | Завантажень: 21
PDF
Анастасія Рябчинська; Наталія Майданик (Науковий керівник)
ОБ’ЄКТ ДОВІРЧОЇ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 39
PDF
Наталія Шевчук; Галина Пузанова (Науковий керівник)
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Переглядів: 7 | Завантажень: 33
PDF
Адхамжон Ахроров
ТЕНДЕНЦИИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Переглядів: 2 | Завантажень: 29
PDF
O. Zinchenko
THE PROBLEM OF CYBER SECURITY - FINLAND AND ARMENIA: ACHIEVEMENTS, DEFICIENCIES AND PROSPECTS
Переглядів: 43 | Завантажень: 22
PDF
Yu. Osyp, M. Osyp
CHANGES IN THE CONCENTRATION OF LINOLENIC ACID OF ACYLGLYCEROLS OF FLAX OIL IN THE PROCESS
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Глюдзик-Шемота Глюдзик-Шемота
ЗАКРІПЛЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ У АПОМІКТІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ NICOTIANA TABACUM L. ЗА ВИСОТОЮ РОСЛИН
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
Ганна Чугрій
КОНЦЕПЦІЯ ПРОДУКТИВНО-АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ СТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 14
PDF
О. Жванія
ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
Jerzy Korol, Aleksander Hejna
PROCESSING, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF RECYCLED LOW-DENSITY POLYETHYLENE STREAMS
Переглядів: 17 | Завантажень: 4
PDF
Ж. Бекпулатов, Х. Ахмедов, А. Абдураимов, Г. Хатамов
ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОБ РУДЫ ОДНОГО ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА
Переглядів: 24 | Завантажень: 11
PDF
Світлана Андрєєва, Євген Пивоваров
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛАНОВОЇ КАМЕДІ В ЯКОСТІ ГІДРОКОЛОЇДУ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
Раїса Шапар, Олена Гусарова
НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ СНЕКИ ІЗ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 18
PDF
Олена Яцкевич, Марина Бурова
ЗАСТОСУВАННЯ БІОМЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ НА РОДОВИЩАХ
Переглядів: 1 | Завантажень: 3
PDF
Бахшилло Акрамов, Одилжон Хайитов, Жалолиддин Нуритдинов, Жавлонбек Давлатбоев, Азамат Умирзоков
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 30
PDF
Олена Варавіна, Наталья Корягіна
МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОВИЛУЧЕННЯ НА ПІЗНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ
Переглядів: 8 | Завантажень: 4
PDF
Віта Пономаренко; Данило Римчук (Науковий керівник)
ПЕРЕВАГИ ГІДРОПІСКОСТРУМИННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ВТОРИННОГО РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Кудратилло Назаров, Давронбек Холбеков, Одилжон Хайитов
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХ МЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИХМОДЕЛЕЙ: ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫИАКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
Бахшилло Акрамов, Одилжон Хайитов, Жалолиддин Нуритдинов, Даулетбой Жанабаев, Салоҳиддин Джураев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ ВОДОНАПОРНОМ РЕЖИМЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Володимир Богославець, Роман Луцишин
РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОГО БУРОВОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Юрій Волошин, Денис Васютин
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ ДЛЯ БУРІННЯ В НЕСТІЙКИХ ГЛИНИСТИХ ВІДКЛАДАХ
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Бахшилло Акрамов, Одилжон Хайитов, Жавлонбек Давлатбоев, Азамат Умирзоков, Кувончбек Усмонов
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2000
PDF
Javlonbek Madaminov
THE ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING DESIGN COMPETENCIES
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Владимир Мейш, Юлия Мейш, Виктория Корниенко
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С КУСОЧНО- ОДНОРОДНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ НАГРУЗКАХ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Дмитро Литовченко, Сергій Лук‘янов, Олександр Дроль, Раїса Рубльова
МЕТОДИ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ СИНУСОЇДНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОРИСТУВАЧІВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Elina Morhunova; Iryna Kresina (Науковий керівник)
ENERGY TRANSITIONS IN A DIVIDED WORLD: NATURAL GAS HERE TO STAY?
Переглядів: 6 | Завантажень: 11
PDF
Дмитро Ступак, Микола Петрук, Іван Іщенко
АВТОКОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ЗАХИСТОМ НА БАЗІ ОДНОКРИСТАЛЬНОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА
Переглядів: 3 | Завантажень: 1
PDF
Askar Kholliyev, Firuza Nazarova, Nargiza Norboyeva
COTTON RESISTANCE INDICATORS IN THE CONDITIONS OF WATER DEFICIENCY
Переглядів: 1 | Завантажень: 42
PDF
Тетяна Єльнікова
ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ ІРША
Переглядів: 5 | Завантажень: 76
PDF
Alona Svitlychna; Hanna Yarovenko (Науковий керівник)
STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF CYBER ATTACKS
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Олександр Охріменко; Максим Делембовський (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 49
PDF
Олена Криворучко, Юлія Костюк, Юлія Самойленко
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Переглядів: 13 | Завантажень: 21
PDF
Vasyl Omelchenko; Ruslan Kaidalov (Науковий керівник)
ANALYSIS OF EXISTING CONSTRUCTIONS OF ROAD TRAINS WITH ACTIVE TRAILERS
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Vanic Otarian; Iryna Shvetsova (Науковий керівник)
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREVENT SEA ACCIDENTS
Переглядів: 2 | Завантажень: 29
PDF
Mikhail Chumak; O. Makoviei; Galina Migal (Науковий керівник)
VISUALISIERUNG UNREGULIERTER FUßGÄNGERÜBERWEGE
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Петренко
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Євген Орлов
ЗСУВНА В’ЯЗКІСТЬ СУСПЕНЗІЙ ТВЕРДИХ СФЕРИЧНИХ ЧАСТИНОК
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Olena Taukchi
ON POETIC CHARACTERNYMS FUNCTIONING IN «TIME`S ARROW: OR THE NATURE OF THE OFFENCE» BY MARTIN AMIS
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
О. Куценко, О. Іщенко
КЛАСИФІКАЦІЯ СТІЙКИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З ЛЕКСЕМОЮ «TIME» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 18
PDF
Ірина Черевко
НАУКОВА СПАДЩИНА ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Валентина Заєць
ПРЕСКРИПТИВНА І ДЕСКРИПТИВНА НОРМА: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЗМІ)
Переглядів: 13 | Завантажень: 56
PDF
Тетяна Вільчинська, Олександр Вільчинський
ЧАСТКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТИПІВ РЕЧЕННЯ У ТВОРЧОСТІ В. ШОВКОШИТНОГО
Переглядів: 8 | Завантажень: 215
PDF
Віталій Шувалов
ПАРАДИГМА ПЛАТОНА ‒ ОСНОВА ДЛЯ ПОБУДОВИ МИСЛЕННЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Saydullo Arziyev
ADVANTAGES OF USING THREE-DIMENSIONAL VISUAL VIEWS IN TEACHING THE SUBJECT «DESCRIPTIVE GEOMETRY»
Переглядів: 4 | Завантажень: 29
PDF
Svitlana Nykyporets
APPLICATION OF SMART-TECHNOLOGIES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS IN THE ERA OF SARS-CoV-2 PANDEMIC
Переглядів: 22 | Завантажень: 13
PDF
Maryna Pylypchuk
COMPONENTS OF THE TRANSLATION STUDENTS’ READINESS TO PERFORM THEIR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Ruslan Musevych; O. Zaitseva (Науковий керівник)
GENDER COMPETENCE OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE NATIONAL ACADEMY OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE AS ONE OF THE CONDITIONS OF OFFICER`S PERFORMANCE OF THEIR PROFESSIONAL DUTIES
Переглядів: 0 | Завантажень: 8
PDF
Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn, Ulyana Protsenko
LEARNING ENGLISH WITH AUTHENTIC VIDEOS: THE MAIN ADVANTAGES
Переглядів: 2 | Завантажень: 75
PDF
Urszula Kempińska, Mykola Rudenko
PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A GLOBAL PEDAGOGICAL PROBLEM
Переглядів: 2 | Завантажень: 67
PDF
Khrystyna Sikuta; Mariia Vorobel (Науковий керівник)
TECHNIQUES FOR CORRECTIVE FEEDBACK ON SPOKEN LANGUAGE
Переглядів: 1 | Завантажень: 47
PDF
Bohdana Burtnyk
THE USE OF DIGITAL TOOLS FOR ENHANCING GRAMMATICAL COMPETENCE OF THE FUTURE ENGLISH PHILOLOGISTS
Переглядів: 1 | Завантажень: 46
PDF
Галина Андріянова, Олександр Галкін, Наталія Скора
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 14 | Завантажень: 23
PDF
М. Мирзакаримова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ - ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Переглядів: 1 | Завантажень: 8
PDF
Віталій Кошель, Валентина Адаменко
ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 28 | Завантажень: 70
PDF
Віталій Кошель, Віра Козлова, Катерина Пась, Анастасія Скивка
ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 6 | Завантажень: 33
PDF
Галина Андріянова, Олександр Крутін, Наталія Скора, Ірина Шульга
КОНЦЕПЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ (BLENDED LEARNING). ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 66 | Завантажень: 31
PDF
О. Квасник, Х. Ковтун
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 27
PDF
Ванда Вишківська, Олександра Шикиринська
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК НЕОБХІДНОЇ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНИНА
Переглядів: 4 | Завантажень: 25
PDF
Максим Борисьонок
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Наталія Рудницька
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ВИЩИХ ІНЖЕНЕРНИХ АГРАРНИХ ШКІЛ У ФРАНЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Юлія Туманова; Борис Грудинін (Науковий керівник)
ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 19
PDF
Ірина Купновицька, Ірина Фітковська
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ПРОВІЗОРА
Переглядів: 11 | Завантажень: 19
PDF
Тетяна Волотовська; Ганна Тимошко (Науковий керівник)
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 57
PDF
Вероніка Денисенко
УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 29
PDF
Юлiя Червiнська
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТА ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ФАХІВЦІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Olena Chykhantsova
QUALITY OF LIFE AND LIFE SATISFACTION OF THE INDIVIDUAL
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Наталія Мусіяка
ДО ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ УЧІННЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ Г.С. КОСТЮКА
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Ольга Загарійчук
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЯЧНИХ ІДЕЙ ВПЛИВУ ПРИ РОЗЛАДАХ СПЕКТРУ ШИЗОФРЕНІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 18
PDF
Олександра Шатілова
МІЖНАРОДНІ VERSUS НЕМІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ (КАР’ЄРНИХ) СТЕРЕОТИПІВ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ» ТА «ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ»
Переглядів: 9 | Завантажень: 16
PDF
Андрей Кернас
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ К СТРЕССОГЕНЫМ УСЛОВИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Анна Колчигіна
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕКЛАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ СПОЖИВАЧА
Переглядів: 9 | Завантажень: 17
PDF
Єлізавета Криворука, Людмила Лупійко
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 15 | Завантажень: 29
PDF
Маріна Ковальова
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ «НОВИЙ COLGATE TOTAL® З ФОРМУЛОЮ ПОДВІЙНИЙ ЦИНК ТА АРГІНІН» НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В СЛИНІ У ПАЦІЄНТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Алевтина Лисюк, Сергій Вєтров
ОСОБЛИВОСТІ COVID-19-АСОЦІЙОВАНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ. CASE SERIES
Переглядів: 5 | Завантажень: 14
PDF
О. Залюбовська, Н. Гладких
ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ ТРОМБОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОГРАМИ У ПАЦІЄНТІВ З НОВОУТВОРЕННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
Галина Білоклицька, Наталія Турянська
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО ЦИНКУ ТА АРГІНІНУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ЕРОЗІЯМИ ЗУБІВ НА ТЛІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
O. Mamina, V. Kabachny, N. Bondarenko
THE STUDY OF АNAPRILIN BY METHOD OF THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Леонід Кривизюк
ОПЕРАЦІЯ «БАГРАТІОН» (23 ЧЕРВНЯ-29 СЕРПНЯ 1944 РОКУ): УСПІХИ І ПРОРАХУНКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РУХОМИХ ВІЙСЬК
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Ніна Семашко; Володимир Сергійчук (Науковий керівник)
ПОГЛЯДИ С. ПЕТЛЮРИ НА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА НА ПОЧАТКУ ЙОГО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 3
PDF
Василь Коцан
ТРАДИЦІЙНИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ ЗАКАРПАТТЯ У ПУБЛІКАЦІЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Adkhamjon Kuvandikov, Oybek Mustafaev
INDICATORS FOR ASSESSING THE QUALITY OF BUILDING MATERIALS
Переглядів: 0 | Завантажень: 21
PDF
Olena Stasyuk
MODERN CONDITION AND RESTORATION CHALLENGES OF THE PIDKAMIN HISTORICAL CEMETERIES
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Володимир Чирва, Андрій Савченко, Катерина Романенко
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ПУТИЛА НА АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Станіслав Самарін; Владислав Корнієнко (Науковий керівник)
КЕРІВНІ СТАЦІОНАРНІ ЦИРКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 40
PDF
Оксана Тимків
КОМПОЗИЦІЯ НАТЮРМОРТА: ВІД ВПРАВ НА АНАЛІЗ ДО ВЛАСНИХ ТВОРІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 6
PDF
Юлія Майстренко-Вакуленко
ЛИСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ЯК ДЖЕРЕЛО УТОЧНЕННЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Ліліана Вежбовська
ПРОБЛЕМА ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПІДХОДІВ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Віктор Мельник
СГРАФІТО В ДЕКОРІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ: РІЗНОВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕСТАВРАЦІЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Ярослав Гордійчук; Н. Удріс-Бородавко (Науковий керівник)
СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Олександра Разумова, Вікторія Кіптенко
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ IT-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 19
PDF